Meer aandacht voor hersenaandoeningen

Stichting MS Research ondersteunt het initiatief dat de Hersenstichting, MIND en ZonMw gezamenlijk hebben gelanceerd: het Manifest Hoofdzaken. Op 30 september werd dit manifest officieel gepresenteerd, met als speciale gast H.M. Koningin Máxima. Het Manifest Hoofdzaken pleit voor het opzetten van een nationaal kennis- en innovatieprogramma voor hersenaandoeningen en psychische gezondheid.

Hoofdzaken is een beweging die oplossingen wil realiseren voor mensen met een hersenaandoening of die kampen met hun psychische gezondheid. Het gaat om psychische stoornissen, niet aangeboren hersenletsel, chronische hersenaandoeningen die geleidelijk zijn ontstaan en aangeboren hersenaandoeningen.

Gezamenlijke aanpak hersenaandoeningen

Oplossingen zijn hard nodig:  in Nederland heeft maar liefst 1 op de 4 mensen hiermee te maken. De beperkte mogelijkheden tot ingrijpen leiden tot problemen voor de personen zelf, de omgeving en de samenleving. Daarom zijn Mind, de Hersenstichting en ZonMW het initiatief Hoofdzaken gestart.

Het doel van Hoofdzaken is een gezamenlijke aanpak van hersenaandoeningen en psychische gezondheidsproblemen. Gezamenlijk betekent: samen met patiënten en hun naasten, onderzoekers, zorgprofessionals, kennisinstellingen, bedrijven, en maatschappelijke en overheidsorganisaties. De ambitie van Hoofdzaken is om mensen langer in goede gezondheid te laten leven.

Kennis en data over hersenaandoeningen bundelen

Hoofdzaken pleit voor een nationaal kennis- en innovatieprogramma hersen- en psychische gezondheid met minimaal tien jaar met structurele financiering. Een programma waarin kennis en data over psychiatrie, psychologie, neurologie en neurowetenschappen worden gebundeld en er sneller betere oplossingen voor patiënten in praktijk worden gebracht.

Steun van experts en betrokkenen

Dit kan niet zonder de steun van álle betrokkenen uit het hersen- en psychische domein. Op dit moment wordt Hoofdzaken ondersteund door 140 experts, ervaringsdeskundigen, organisaties en initiatieven, onder wie Stichting MS Research.

 


Manifest Hoofdzaken

Het Manifest Hoofdzaken beschrijft drie prioriteiten:

  1. Een betere preventie en meer effectieve behandelmethoden voor de patiënt. Hiervoor moeten patiënten en mensen in hun naaste omgeving betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek.
  2. Het bundelen van bestaande en nieuwe kennis over de aandoeningen. Dit kan door het stimuleren van onderzoek, het ontwikkelen van nieuwe technieken voor precisiegeneeskunde en leefstijlinterventies.
  3. Betrokken disciplines en organisaties moeten kennis en data met elkaar gaan delen en netwerken opbouwen.

De prioriteiten worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht door hoogleraren en deskundigen uit onder meer de psychiatrie, neurologie, hersenonderzoek en klinische genetica. Ook is er een gesprek met de drie initiatiefnemers over de aanleiding en de toekomstambities. Aan het einde van dit gesprek krijgt Koningin Máxima het Manifest Hoofdzaken aangeboden.

Na het plenaire programma heeft Koningin Máxima drie tafelgesprekken met een aantal hoogleraren, psychiaters, wetenschappers en patiënten over hun ervaringen met de zorg en behandelmethoden, onderzoek en hun visie op het manifest. Het bezoek wordt afgesloten met een korte wandeling over de Innovatiemarkt. Daar laten wetenschappers zien hoe zij vanuit de verschillende disciplines met elkaar samenwerken.

Meer lezen over Hoofdzaken? Klik hier.

Website gemaakt door: Sturdy Digital