Call Rogier Hintzen Talent Award 2021

Op 29 september 2021 wordt de Rogier Hintzen Award 2021 uitgereikt, een jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor jonge, talentvolle MS-onderzoekers. Kandidaten tot en met 29 augustus worden voorgedragen.

De Award De Rogier Hintzen Talent Award (RHTA) is een postuum eerbetoon aan hem en heeft tot doel het stimuleren van jonge (arts) onderzoekers in het MS onderzoek. De afdeling Neurologie en Rogiers vrouw Eleonoor reiken gedurende een periode van 12 jaar – de periode dat Rogier nog werkzaam geweest zou zijn – de Rogier Hintzen Talent Award uit, een jaarlijkse aanmoedigingsprijs van €3.000,- voor getalenteerde onderzoekers binnen het vakgebied MS. De tweede Rogier Hintzen Award wordt op woensdag 29 september aanstaande uitgereikt in de Sociëteit De Maas in Rotterdam. Kandidaten kunnen tot en met 29 augustus a.s. worden voorgedragen.

 Criteria

– Getalenteerd MS (arts)-onderzoeker, werkzaam in Nederland

– Heeft klinisch- of laboratoriumonderzoek verricht binnen het MS veld

– Leeftijd < 40 jr

– Gedreven om zich verder te ontwikkelen binnen het MS veld

Aanmelden

– Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden of worden voorgedragen

– Korte motivatie door de indiener waarom hij/zij in aanmerking komt voor de RHTA en de ambities voor carrièreontwikkeling (max 300 woorden)

– Meesturen Curriculum Vitae

– Aanmeldingen moeten worden voorzien van een aanbevelingsbrief door onderzoeksleider of (co)promotor

Commissie

Eleonoor Hintzen (familie)

Joost Smolders (neuroloog Erasmus MC/ErasMS)

Peter Sillevis Smitt (neuroloog Erasmus MC), voorzitter

Pieter van Doorn (neuroloog Erasmus MC), secretaris

Aad Jan Beerens (KNO-arts, Spaarne Gasthuis)

Procedure

– Aanmelding (en vragen): Stafsecretariaat Neurologie t.a.v. Prof PAE Sillevis Smitt; (secr.sillevissmitt@erasmusmc.nl)

– Uiterste aanmelddatum is zondag 29 augustus 2021

– Beoordeling van de kandidaten door de commissie waarbij er één kandidaat wordt geselecteerd voor toekenning van de RHTA. De commissie vergadert in de week van 6 september 2021

– De kandidaat wordt voorgedragen voor toekenning van de RHTA aan het bestuur van de Erasmus MC Foundation voor definitieve besluitvorming

– Uiterlijk in de week van 13 september worden alle kandidaten geïnformeerd over de uitslag

– De tweede RHTA wordt op woensdag 29 september uitgereikt in de Sociëteit aan de Maas in Rotterdam (bijeenkomst 16.30 – 18.45 uur)

Website gemaakt door: Sturdy Digital