European School of Neuroimmunology (ESNI) in Amsterdam

Op het Amsterdam UMC vond afgelopen juli de 17e ESNI cursus plaats. Deze cursus is specifiek opgezet voor onderzoekers en artsen uit het neuro-immunologie veld, waaronder ook MS. Tijdens deze cursus kunnen professionals kennis vergaren of opfrissen. Daarnaast biedt de bijeenkomst kansen tot nieuwe samenwerkingen. Er is steeds meer bewijs over de rol die het immuunsysteem speelt bij het ontstaan van neurologische aandoeningen zoals MS.  Dit onderwerp werd door verschillende (inter-)nationale experts uitgelicht. Omdat onderzoekers uit meerdere disciplines samenkomen, kunnen (jonge) MS-onderzoekers leren van experts in andere neuro-inflammatoire ziekten, zoals het Guillian-Barre-syndroom. Zo kan kennis uit andere onderzoeksvelden sneller toegepast worden op de behandeling van MS.

De ESNI Amsterdam werd bijgewoond door meer dan 60 studenten uit de hele wereld, van wie velen nieuwkomers in het veld zijn. Samenwerking is een belangrijke taak voor succesvolle onderzoekers en de cursus was bedoeld om niet alleen samenwerkingsverbanden te smeden, maar ook om studenten te trainen in debatteren en het bespreken van hun eigen studies in de vorm van korte presentaties en mondelinge posterpresentaties.

Een ander onderdeel van de cursus was gericht op het stimuleren van translationeel onderzoek. Dit type onderzoek heeft als doel een brug te slaan tussen bevindingen in het laboratorium naar een toepassing in de mens. Onderdeel was een vraag en antwoord sessie met een persoon met MS en een persoon met het Guillian-Barre-syndroom. Studenten konden met deze ervaringsdeskundigen een breed scala aan onderwerpen bespreken en kregen hierdoor een beter beeld over wat het inhoud om met deze ziekten te leven.

Een ander aspect van dit onderdeel van de cursus was het bestuderen van hersenen van overleden hersendonoren. Deze les werd begeleid door patholoog professor Paul van der Valk en onderzoekers prof. Jack van Horssen en dr. Jeffrey Bajramovic. Dit was vaak de eerste ontmoeting van studenten met patiënten met een neuro-immunologische aandoening en onderzoek van het menselijk brein. Deze sessies ontvingen uitstekende feedback van de studenten.

De 17e editie van de ESNI cursus is georganiseerd door prof. Sandra Amor, prof. Jack van Horssen, dr. Brigit de Jong, dr. Jeffrey Bajramovic, mr. Erik Nutma en wijlen prof. Rogier Hintzen met betrokkenheid van nationale en internationale neuro-immunologen.

Stichting MS Research heeft deze bijeenkomst financieel ondersteund met een bijdrage van € 1.000,- voor een internationale spreker. Daarnaast is de cursus gesponsord door ECTRIMS, Miltenya Biotec., Ra Pharma en het tijdsschrift ‘Drug Discovery Today – Disease models’

Website gemaakt door: Sturdy Digital