Gezocht: Mensen met MS die willen meedenken over onderzoek

 

 

Stichting MS Research is op zoek naar ervaringsdeskundigen voor het beoordelen van onderzoeksvoorstellen voor een nieuw project.

 

 

Heeft u MS? En heeft u interesse om mee te beslissen over welk onderzoek wij financieel gaan steunen? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

 

Het is helaas niet meer mogelijk om deel te nemen, de beoordeling van onderzoeksvoorstellen is op 9 mei 2016 van start gegaan.

 

Subsidies van Stichting MS Research

MS Research geeft al 35 jaar financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek naar MS in Nederland. De Stichting kent verschillende soorten subsidies toe, zoals subsidies voor vernieuwende pilotprojecten en MS centra en persoonlijke beurzen voor talentvolle onderzoekers. Deze onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door onze Wetenschappelijke Raad.

Andere subsidievormen

Dit jaar sluit MS Research zich voor het eerst aan bij een initiatief van andere non-profit organisaties. In het Programma Translationeel Onderzoek kan dit jaar 1 subsidie worden toegekend voor een project dat op korte termijn kan worden toegepast “in” en/of ten behoeve van mensen met MS. Belangrijk is dat mensen met MS ook daadwerkelijk baat hebben bij de uitkomsten van het onderzoek. Omdat zij zelf dit het beste kunnen beoordelen, zullen projectvoorstellen alleen in aanmerkingkomen voor de subsidie, indien het voorstel is goedgekeurd door een panel van ervaringsdeskundigen. Dus uw stem telt!  

Programma Translationeel Onderzoek

Het gebeurt helaas nog vaak dat resultaten uit wetenschappelijk onderzoek niet leiden tot een toepassing in de mens. Het doel van het huidige subsidie programma is het versnellen van de overgang tussen het laboratorium en de kliniek. Voor het programma werkt de Stichting nauw samen met andere non-profit organisaties (zoals ZonMW, Health Holland en Samenwerkende Gezondheidsfondsen).

De beoordelingsprocedure

De onderzoeksvoorstellen worden in twee fases ingediend; een vooraanmelding en een volledige aanvraag.

De vooraanmelding bevat een korte omschrijving van het projectidee. Deze worden beoordeeld door het ervaringsdeskundigenpanel, de Wetenschappelijke Raad van Stichting MS Research en door een programmacommissie. Alleen projecten die driemaal een positieve beoordeling krijgen mogen door naar de tweede ronde.

Onderzoekers van de drie beste projectideeën krijgen de kans om suggesties van de beoordelaars te verwerken in een uitgebreider onderzoeksvoorstel. De uitgewerkte voorstellen worden wederom beoordeeld.

Het onderzoeksvoorstel dat het hoogste scoort op relevantie voor MS, kwaliteit en haalbaarheid zal uiteindelijk een subsidie krijgen.

Wat verwachten wij van u?

Het ervaringsdeskundigenpanel wordt gevraagd per project aan te geven of het onderzoek van belang is voor mensen met MS en wat de belasting en risico’s zijn voor de deelnemers aan het onderzoek. Op het beoordelingsformulier is ook ruimte voor suggesties ter verbetering van het onderzoek. 

Hoeveel tijd kost het?

U kunt de projectaanvragen beoordelen op basis van de Nederlandse samenvatting, deze is maximaal 1 pagina lang. U bent vrij de beoordelingsformulieren in te vullen op een moment dat het u schikt binnen de onderstaande periodes.

De projectideeën dienen te worden beoordeeld in de periode van 6 mei tot 5 juni 2016. U hoeft maximaal 10 projectidee aanvragen te beoordelen. De Beoordeling van de maximaal drie uitgewerkte aanvragen zal plaatsvinden in de periode van 2 tot 14 december 2016.   

 

Meld u aan

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, de beoordeling is op 9 mei 2016 van start gegaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Kirstin Heutinck: e-mail onderzoek@msresearch.nl of telefoon 071-560 05 08. 

 

 

Website gemaakt door: Sturdy Digital