“Het intrigeert me dat de werkelijke oorzaak van MS na jaren onderzoek nog steeds onbekend is”

“Daarom draag ik graag bij aan het verder ontrafelen en begrijpen van deze ziekte.”

Arlette Bruijstens, MS-onderzoeker Nationaal Kinder MS Centrum / ErasMS

Arlette Bruijstens

Arlette Bruijstens is afkomstig uit het gezellige Brabantse Breda en woont sinds haar studietijd in Rotterdam. Ze houdt van uitdagingen om zich te ontwikkelen en zo het beste uit zichzelf te halen. Haar omgeving typeert haar als een sportieve en enthousiaste teamspeler die van aanpakken weet, en soms behoorlijk eigenwijs kan zijn. Als bekroning op haar belangrijke werk behaalde Arlette onlangs haar doctor titel voor haar onderzoek binnen het Nationaal Kinder MS Centrum/ErasMS dat is gevestigd binnen het Erasmus MC. 

Begeleiding van kinderen met MS en hun familie

“Deze promotie betekent voor mij een afsluiting van een erg leerzame en mooie periode, waarin ik kinderen met MS en hun families heb mogen begeleiden op de polikliniek. Ik heb me ingezet voor deze patiëntengroep met zowel landelijk als internationaal onderzoek onder begeleiding van dr. Rinze Neuteboom. De promotie zelf was een bijzondere gebeurtenis, waarbij ik vereerd was dat commissieleden uit de hele wereld, van Parijs tot aan Canada, naar Nederland kwamen om van gedachten te wisselen over de onderzoeksprojecten die zijn opgenomen in mijn proefschrift. Deze promotie geeft mij de mogelijkheid om me als onderzoeker in de toekomst verder in te zetten voor kinderen met MS.”

Beter begrip van de ziekte en ziektebeloop

Arlette Bruijstens promotieDe resultaten van het onderzoek van Arlette dragen bij aan een beter begrip van de ziekte en ziektebeloop van MS bij kinderen, maar ook van MS op volwassen leeftijd. Zo vond Arlette dat er al vanaf het begin van de ziekte sprake is van blijvende zenuwschade: zowel eiwitten in het hersenvocht als de hoge waarden van de marker neurofilament in het bloed van kinderen met MS toonden dit aan. Een vroege en adequate behandeling is daarom van enorm groot belang. Dit kan namelijk nieuwe zenuwschade voorkomen en daarmee het risico op blijvende klachten verminderen. Daarnaast toonde onderzoek van Arlette aan dat een verstoorde darmflora op zichzelf niet de ziekte MS veroorzaakt. Echter hebben andere risicofactoren voor MS (zoals overgewicht) via de darmflora mogelijk wel invloed op het ontstaan en het verdere beloop van de ziekte. Deze bevinding is een belangrijk uitgangspunt voor verder onderzoek naar de darmflora als mogelijke behandeling of preventieve strategie voor MS. Als laatste heeft Arlette met behulp van Europese samenwerkingsverbanden het spectrum van aandoeningen die lijken op MS (anti-MOG antistof ziekten) beter in kaart gebracht. Hierdoor kan er beter onderscheid gemaakt worden tussen MS en andere aandoeningen bij kinderen. Deze kennis is van belang voor het snel en juist kunnen stellen van de diagnose bij kinderen met MS.

Kwaliteit van leven

Op de vraag waarom Arlette gekozen heeft voor MS-onderzoek is ze uitgesproken: “MS is een ziekte die jonge mensen treft in de bloei van hun leven en grote invloed heeft op de kwaliteit van het leven. Mijn onderzoek heeft zich met name gericht op kinderen met de ziekte MS. Juist omdat bij kinderen de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn en deze kinderen nog een heel leven voor zich hebben, vind ik het belangrijk om de kennis en prognose van dit ingrijpende en onzekere ziektebeeld te verbeteren. Daarnaast intrigeert het me dat de werkelijke oorzaak van MS na jaren onderzoek nog steeds onbekend is, ondanks dat de werking van het afweersysteem zo logisch lijkt. Daarom draag ik graag bij aan het verder ontrafelen en begrijpen van deze ziekte.”

Arlette doet belangrijk MS-onderzoek.

Dat onderzoek is mogelijk door financiële steun van onze donateurs. Helpt u mee?

Toekomst

Hoe ziet Arlette haar toekomst? “Het is mijn ambitie om later als (kinder)neuroloog de patiëntenzorg te combineren met onderzoek naar MS en aanverwante aandoeningen waarbij myeline aangetast raakt. Momenteel ben ik werkzaam als arts-assistent neurologie in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Mijn doel is om hierna aan de slag de gaan in het Erasmus MC, om mezelf verder te ontwikkelen tot neuroloog en daarnaast op onderzoeksgebied de Europese samenwerking die wij vanuit het Nationaal Kinder MS Centrum hebben opgezet te continueren.”

Website gemaakt door: Sturdy Digital