International Progressive MS Alliance geeft €75.000 voor studie naar myeline blaren

Het project waarvoor Jeroen Geurts en Antonio Luchicchi de subsidie krijgen is een vervolg op hun onderzoek naar zogenoemde myeline blaren. Deze blaren ontstaan door een verandering in de hechting van myeline aan zenuwbanen. De twee neurowetenschappers van het MS Centrum Amsterdam denken dat deze blaren het ontstekingsproces bij MS op gang kunnen brengen. Met een innovatieve techniek gaan ze bestuderen wat het mechanisme is achter de vorming van de myeline blaren.

Voor dit onderzoek maken Jeroen en Antonio gebruik van hersenmateriaal van overleden mensen met MS. Dit materiaal is op een bijzondere manier bewaard. Hierdoor kan met een lasermicroscoop onderzocht worden wat voor processen plaatsvinden in het weefsel waar de blaren zitten. Als het onderzoek goed verloopt, willen zij vervolgens bestuderen of de myeline blaren inderdaad een ontsteking in het hersenweefsel kunnen veroorzaken.

Antonio Luccichi en Jeroen Geurts, neurowetenschappers MS Centrum Amsterdam

Lees verder over het onderzoek naar blaren in MS

Begin 2021 is er een wetenschappelijke publicatie verschenen over eerdere bevindingen van het onderzoek dat al enkele jaren loopt. Lees hier een samenvatting.

Het onderzoek van Jeroen Geurts en Antonio Luchicchi van de afgelopen jaren is mogelijk gemaakt door Klimmen tegen MS, Stichting MS Research, Ammodo KNAW award en Stichting Sandy MoveS.


International Progressive MS Alliance

De International Progressive MS Alliance (IPMSA) heeft één doel: een betere toekomst voor mensen met progressieve MS. Binnen de alliantie werken MS-organisaties uit circa 20 landen samen. Ook Stichting MS Research is betrokken bij de activiteiten van de alliantie. Op Wereld MS Dag heeft de IPMSA maar liefs 19 Research Challenge Awards toegekend. Eén van deze subsidies ging naar het onderzoek van Jeroen en Antonio van MS Centrum Amsterdam. De 19 onderzoeken die nu van start gaan, zorgen samen voor meer kennis over de mechanismen die bijdragen aan progressieve MS. Een gebrek aan kennis op dit gebied belemmert namelijk de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Door te investeren in onderzoek wil de alliantie nieuwe aanknopingspunten en oplossingen vinden voor alle mensen met progressieve MS.


 

Website gemaakt door: Sturdy Digital