MS Centrum Amsterdam start onderzoek naar COVID-19 bij MS

Er is nog veel onbekend over het coronavirus en dat geldt ook voor de risico’s en gevolgen van het virus bij mensen met MS. Reden voor het MS Centrum Amsterdam om een grootschalig onderzoek te starten naar de aanwezigheid van antilichamen tegen het coronavirus bij patiënten van het MS Centrum Amsterdam. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting MS Research.

10 aug 2020

De adviezen die MS-patiënten nu krijgen, zijn gebaseerd op een inschatting die de neurologen maken met de beperkte gegevens van mensen met MS die COVID-19 hebben gehad. Om een beter beeld te krijgen, is het belangrijk om te kijken naar mensen die mogelijk een infectie hebben doorgemaakt. Dit zijn zowel mensen met (ernstige) klachten als mensen die alleen milde of geen symptomen krijgen na infectie. Juist over die laatste groep weten we nog heel weinig.  

Door alle mensen die onder behandeling staan van het MS Centrum Amsterdam (het Amsterdam MS Cohort) te benaderen, krijgen de onderzoekers een goed beeld van de COVID-19 infectie in ons land. Het onderzoek richt zich op de volgende vragen; Welk percentage van de mensen met MS zijn besmet? Wie van hen ontwikkelt symptomen? En hebben MS-medicijnen een negatieve of misschien juist positieve invloed op het verloop van COVID-19? Daarbij geeft het onderzoek een beeld van de afweer die MS-patiënten opbouwen na infectie met het coronavirus.

De 1.700 mensen van het Amsterdam MS Cohort ontvangen per brief een oproep om zich aan te melden voor de studie. Zoé van Kempen, neuroloog en hoofdonderzoeker van deze studie: ”Wij baseren onze adviezen altijd op basis van de laatste wetenschappelijke kennis, maar in geval van COVID-19 is er nog niet veel bekend. Dit onderzoek kijkt naar hoe mensen met MS – met en zonder medicatie – een eventuele besmetting met het coronavirus hebben doorgemaakt en of ze antistoffen hebben aangemaakt.

Lees meer over dit onderzoek.

Website gemaakt door: Sturdy Digital