MS-onderzoeksdagen 2020 afgelast

Na een zorgvuldige afweging zijn wij helaas genoodzaakt om de MS-onderzoeksdagen dit jaar definitief te cancelen. Een besluit dat wij nemen met veel pijn in ons hart. Door tijdig een beslissing te nemen willen wij duidelijkheid creëren en de weg openen voor andere activiteiten.

05 aug 2020

in het Nederlands:

De corona-crisis is nog niet voorbij. Wat de situatie in november zal zijn kan niemand met zekerheid voorspellen. In het positieve scenario blijft de COVID-19 infectie onder controle. In het slechtste scenario bevinden wij ons wederom in een lock-down.

Voor ons als Stichting heeft uw gezondheid en het welzijn van de mensen in uw omgeving de hoogste prioriteit. Het risico dat het samenbrengen van 150 wetenschappers en zorgprofessionals uit verschillende landen met zich mee brengt willen wij binnen deze onzekere omstandigheden niet nemen. Daarbij beschikken wij niet over de mankracht en middelen om een dergelijk evenement  binnen de huidige maatregelen en kaders te organiseren.

Onverminderd houden wij de ambitie om volgend jaar wel een wetenschappelijke bijeenkomst te organiseren voor MS-professionals. We zullen dit doet binnen de mogelijkheden die er dan zijn, maar hebben uiteraard een voorkeur voor een fysieke bijeenkomst.

in English:

To our regret we are obliged to cancel the MS Research Days in 2020. We take this decision after careful consideration and with a heavy heart. With this timely notice we want to provide clarity and give space to other activities.

The COVID-19 crisis is still ongoing. No one can reliably predict the situation in November. The most positive scenario entails that COVID-19 infection is under control. The worst scenario is a second lock down.

Your health and the wellbeing of the people around you, have our highest priority. Within these uncertain circumstances, we cannot take the risk of bringing together 150 scientists and clinicians from multiple countries. Additionally, we lack the people and means to organize an event of this size according to the current measures and regulations set by the Dutch authorities.

Undiminished it is our ambition to organise a scientific meeting for MS-professionals next year. If possible, we of course prefer a physical meeting.

Website gemaakt door: Sturdy Digital