Oproep subsidieaanvragen: Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs en Subsidie Publiek-Private Samenwerking

Stichting MS Research heeft twee nieuwe subsidievormen: 

De Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs

Een prijs die eens per twee jaar wordt uitgereikt aan een talentvolle jonge wetenschapper betrokken bij fundamenteel MS-onderzoek.

Subsidie Publiek-Private Samenwerking

Een subsidie voor 1 tot 3-jarige projecten waarbij een onderzoeksinstituut nauw samenwerkt met een bedrijf of onderneming. Deze projecten worden deels gefinancieerd uit TKI-toeslag.

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 2 sepember 2016 – 12:00 uur worden ingediend.

Lees hier meer over de nieuwe en andere subsidies van de Stichting.

 

 

 

Website gemaakt door: Sturdy Digital