Oproep voor professionals: PPS-programma Immunologie – Afweer uit balans

Sinds vandaag staat het ziekteoverstijgende publiek-private samenwerking (PPS)-programma Immunologie: Afweer uit balans, open voor aanmeldingen. De oproep voor PPS-aanvragen binnen dit programma wordt uitgezet via de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI).

PPS-programma Immunologie: Afweer uit balans
Bij uiteenlopende ziekten speelt ontregeling van het immuunsysteem een cruciale rol. Daarom willen de samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF), waaronder Stichting MS Research, tot oplossingen komen met een ziekteoverstijgend PPS-programma Immunologie. Hiertoe stelt de SGF in samenwerking met de Topsector LSH (Health~Holland) € 2,75 miljoen beschikbaar voor maximaal 75% cofinanciering van een publiek-privaat onderzoeksinitiatief op het gebied van immunologie. Het PPS-programma Immunologie moet bijdragen aan het in balans brengen van het afweersysteem bij verschillende ziekten.

 

Informatie en vooraanmelding
Op het jaarlijkse NVVI-congres op 14/12/2017, is er een presentatie van de call met mogelijkheid tot het stellen van de vragen. Verder kunnen geïnteresseerden vragen over de regeling of de voorwaarden stellen aan Laila El Aziz, via Aziz@health-holland.com of 070 -495440.

De vooraanmelding PPS-aanvraag, dient uiterlijk 19 februari 2018 om 13.00 uur ingediend te zijn bij de NVVI via nvvi@umcutrecht.nl.

Website gemaakt door: Sturdy Digital