Promotieonderzoek Dennis Lentferink

In april is onderzoeker Dennis Lentferink gepromoveerd aan de Rijks Universiteit Groningen. Onder begeleiding van zijn promotoren Dr. Wia Baron en Prof. Bart Eggen, bestudeerde Dennis de hersencellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van myeline, zogenaamde oligodendrocyten. Om precies te zijn: de voorlopers van deze myeline-vormende cellen. Bekend is dat het herstel van myeline in de grijze hersenstof beter verloopt dan in de witte hersenstof. Dennis ontdekte drie factoren waardoor de cellen in de grijze stof beter in staat zijn om myeline te herstellen.

 

Het promotieonderzoek van Dennis bij de afdeling Biomedische Wetenschappen van Cellen & Systemen sluit aan bij het onderzoeksprogramma van MS Centrum Noord Nederland. Vier vragen over het onderzoek.

Wat heb je onderzocht?

“Oligodendrocyt-voorlopercellen zijn de cellen die de schade in MS-laesies kunnen herstellen na de vorming van zo’n laesie. Nu zien we dat zowel in MS als in experimentele modellen voor MS, laesies in de grijze stof beter herstellen dan laesies in de witte stof. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen, maar wij hebben onderzocht of het kan komen doordat er een verschil is tussen de oligodendrocyt-voorlopercellen in de grijze en witte hersenstof. Uit mijn onderzoek blijkt inderdaad dat oligodendrocyt-voorlopercellen uit de grijze stof beter zijn toegerust voor remyelinisatie omdat ze 1) minder uitgerijpt zijn, 2) beter reageren op bepaalde omgevingssignalen en 3) minder belemmerd worden in uitrijping door ontstekingsmediatoren en restanten van beschadigd myeline.”

Wat is het belang van je onderzoek voor de mensen met MS?

“In MS faalt remyelinisatie uiteindelijk, terwijl dit proces cruciaal is voor herstel van schade na het vormen van een MS-laesie. De oorzaak van MS is nog altijd onbekend; het is zeer complex het zal dan ook nog wel even duren voor MS genezen kan worden. Wij hebben ons gericht op het vinden van aanknopingspunten om de lichaamseigen herstel te stimuleren, aangezien dat uiteindelijk faalt in MS. We hebben inderdaad gevonden dat oligodendrocyt-voorlopercellen uit de grijze stof beter zijn toegerust voor remyelinisatie dan oligodendrocyt-voorlopercellen uit de witte stof. Dit heeft misschien geen directe toepasbaarheid voor de behandeling van mensen met MS, maar het zorgt er wel voor dat we het herstelproces beter begrijpen. In verder onderzoek kunnen we  met deze regionale verschillen in herstelcapaciteit rekening houden, wat op zich al heel waardevol is.”

Waar ben je vooral trots op?

“Het meest trots ben ik toch wel op een hoofdstuk uit mijn proefschrift waarin werd onderzocht wat voor effect myelinerestanten uit de grijze en witte stof hebben op de uitrijping van oligodendrocyt-voorlopercellen. Ik heb gekeken naar zowel het directe effect als het indirecte effect via de afweercellen van de hersenen. Dit onderzoek heb ik bedacht samen met dr. Jeroen Bogie van de Universiteit Hasselt tijdens de MS-onderzoeksdagen in 2016. Dit onderzoeksvoorstel werd beloond met een subsidie en is op het moment van schrijven in behandeling bij een wetenschappelijk blad voor publicatie.”

Wat is je volgende carrièrestap?

“Vorig jaar ben ik met mijn vrouw Inge Werkman naar Amerika verhuisd omdat zij in Charlottesville een baan kreeg als postdoctoraal onderzoeker. Inmiddels heb ik daar zelf ook een baan gevonden als postdoctoraal onderzoeker. Hier onderzoek ik nu de interactie tussen microglia – de afweercellen van de hersenen – en het bloedvatenstelsel, en de interactie tussen microglia en oligodendrocyt-voorlopercellen.”
Website gemaakt door: Sturdy Digital