Resultaten internationaal onderzoek naar progressieve MS

Binnen de International Progressive MS Alliance slaan onderzoekers, mensen met MS, MS-organisaties en bedrijven de handen ineen om sneller tot oplossingen te komen voor mensen met progressieve MS. De alliantie financiert onder andere zogenaamde Collaborative Network Awards. Deze omvangrijke subsidies geven een grote impuls in het onderzoek naar de oorzaken van en behandelingen voor progressieve MS. Binnen een ‘netwerk’ bundelen MS-onderzoekers en instituten uit verschillende landen hun krachten. Onlangs publiceerden twee van de netwerken nieuwe onderzoeksresultaten.

Aanmaak van myeline geremd door omgeving

Bij MS raakt myeline, de isolatielaag rondom zenuwbanen, beschadigd. Wanneer myeline, de isolatielaag rondom zenuwbanen, is verdwenen zijn de zenuwen kwetsbaarder voor de aanval van het afweersysteem. Bij mensen met MS is het natuurlijke herstel van myeline is verstoord. Het eerste netwerk richt zich op de belangrijke vraag: Waarom is het natuurlijke herstel systeem uiteindelijk niet meer in staat om de schade aan myeline in de hersenen en ruggengraat te herstellen? De nieuwe bevindingen laten zien dat de hersencellen van mensen met MS niet het probleem vormen, zij blijken prima in staat om myeline te maken. De aanmaak van myeline wordt echter belemmerd door factoren in de omgeving van deze cellen. Deze kennis opent nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van behandelingen om de schade bij MS te herstellen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het team onder leiding van prof. Anne Baron-Van Evercooren (INSERM, Paris), in samenwerking met prof. Tanja Kuhlmann (University Hospital Münster), prof. Jack Antel (McGill University, Montreal) en prof. Gianvito Martino (San Raffaele Hospital and Vita San Raffaele University, Milan). De resultaten zijn gepubliceerd in de wetenschappelijk tijdsschriften Science Advances en Acta Neuropathologica.

Hersencellen aangestuurd door darmbacteriën kunnen ontsteking remmen

Het tweede netwerk onderzocht de interactie tussen onze darmen en hersenen in MS. Zij ontdekten een nieuw mechanisme waarbij bacteriën in de darm de ontstekingsreactie in de hersenen kunnen beïnvloeden. Een specifieke groep hersencellen, nl. een subgroep van astrocyten, blijkt in staat om ontstekingen te verminderen. Het is opmerkelijk dat deze hersencellen kunnen worden aangestuurd door darmbacteriën. Dit gebeurd niet rechtstreeks maar via afweercellen die van de darmen naar de hersenen reizen.

Vervolg onderzoek is nodig om de interactie tussen darmen en hersenen beter te begrijpen. Uiteindelijk kan deze kennis gebruikt worden voor de ontwikkeling van een nieuwe behandeling, zoals bijvoorbeeld het gebruik van probiotica om de samenstelling van de darmflora te veranderen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het team onder leiding van Prof. Francisco Quintana (Harvard’s Brigham and Women’s Hospital). De resultaten zijn gepubliceerd in de wetenschappelijk tijdsschrift Nature.


International Progressive MS Alliance

Binnen de International Progressive MS Alliance (IPMSA) werken MS-organisaties en prominente MS-experts wereldwijd samen aan één doel; het vinden van een behandeling die de progressie van multiple sclerosis (MS) stopt. De alliantie is in 2012 opgericht door zes MS-organisaties, waaronder Stichting MS Research. Steeds meer landen zijn bij deze unieke samenwerking betrokken, wel 16 inmiddels! Nederland, vertegenwoordigd door Stichting MS Research, heeft vanaf het eerste moment actief geparticipeerd in dit initiatief; zowel door deelname tijdens de voorbereidingen als door financiële bijdrage aan de activiteiten van de alliantie. Lees meer over (inter-)nationale samenwerkingen van Stichting MS Research.

Website gemaakt door: Sturdy Digital