Rogier Hintzen Talent Award 2022

De Rogier Hintzen Talent Award (RHTA) is een eerbetoon aan hem en heeft tot doel het stimuleren van jonge (arts) onderzoekers in het MS onderzoek. De afdeling Neurologie en Rogiers vrouw Eleonoor reiken gedurende een periode van 12 jaar tellend vanaf de sterfdag van Rogier in 2019 – de periode dat Rogier nog werkzaam geweest zou zijn – de Rogier Hintzen Talent Award uit.

De Rogier Hintzen Talent Award is een jaarlijkse aanmoedigingsprijs van €3.000,- voor getalenteerde onderzoekers binnen het vakgebied MS. De derde Rogier Hintzen Award wordt op dinsdag 25 oktober aanstaande uitgereikt tijdens de MS onderzoeksdagen van de Stichting MS research in Rotterdam. Tevens wordt de winnaar uitgenodigd op 29 oktober haar of zijn werk toe te lichten in filmmuseum Eye in Amsterdam tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het International MS Genetics Consortium, een consortium dat Rogier na aan het hart lag. Kandidaten kunnen tot en met zondag 11 september a.s. worden voorgedragen.

Eerdere winnaars zijn dr. Karim Kreft and dr. Susanne Kooistra.

Criteria

 • Getalenteerd MS (arts) onderzoeker
 • Heeft klinisch- of laboratoriumonderzoek verricht binnen het MS veld
 • Leeftijd < 40 jr.
 • Gedreven om zich verder te ontwikkelen binnen het MS veld

Aanmelden

 • Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden of worden voorgedragen
 • Korte motivatie door de indiener waarom hij/zij in aanmerking komt voor de RHTA (max 300 woorden)
 • Meesturen Curriculum Vitae
 • Aanmeldingen moeten worden voorzien van een aanbevelingsbrief door onderzoeksleider of (co)promotor.

Commissie

 • Eleonoor Hintzen (familie)
 • Joost Smolders (neuroloog Erasmus MC/ErasMS)
 • Peter Sillevis Smitt (neuroloog Erasmus MC), voorzitter
 • Pieter van Doorn (neuroloog Erasmus MC), secretaris
 • Aad Jan Beerens (KNO-arts, Spaarne Gasthuis)

Procedure

 • Aanmelding (en vragen): Stafsecretariaat Neurologie t.a.v. Prof PAE Sillevis Smitt;(sillevissmitt@erasmusmc.nl)
 • Uiterste aanmelddatum is zondag 11 september 2022
 • Beoordeling van de kandidaten door de commissie waarbij er één kandidaat wordt geselecteerd voor toekenning van de RHTA. De commissie vergadert in de week van 12 september 2022
 • De kandidaat wordt voorgedragen voor toekenning van de RHTA aan het bestuur van de Erasmus MC Foundation voor definitieve besluitvorming
 • Uiterlijk in de week van 19 september worden alle kandidaten geïnformeerd over de uitslag
 • De derde RHTA wordt op dinsdag 25 oktober uitgereikt tijdens de MS onderzoeksdagen van de Stichting MS Research in Rotterdam. Tevens wordt de winnaar uitgenodigd op 29 oktober haar of zijn werk toe te lichten in filmmuseum Eye in Amsterdam tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het International MS Genetics Consortium.
Website gemaakt door: Sturdy Digital