BRAINS van start

Samenwerking officieel van start tussen vier gezondheidsfondsen. Binnen BRAINS gaan zij 10 jaar lang samenwerken voor onderzoek & innovatie naar oorzaken en behandelingen van hersenaandoeningen.

Samenwerking BRAINS van start

Op 28 november hebben de directeuren van de Hersenstichting, Alzheimer Nederland, Stichting MS Research en EpilepsieNL de samenwerkingsovereenkomst voor BRAINS ondertekend. Hiermee gaat de samenwerking tussen de vier gezondheidsfondsen officieel van start. Binnen BRAINS brengen zij 10 jaar lang hun toeslagen voor publiek-private samenwerking bijeen voor Onderzoek & Innovatie.

Samen met Health~Holland hebben de fondsen de intentie om 800.000 euro per jaar te investeren in onderzoek naar oorzaken en behandelingen van hersenaandoeningen. Ook onderzoeksinstellingen en bedrijven leveren een bijdrage; onze gezamenlijke ambitie is een investering van 15 miljoen over 10 jaar.

Nieuwe technieken om hersenziekten te bestuderen

Het onderzoek richt zich op aandoening overstijgende vraagstukken. Zo bereiken de fondsen samen meer voor mensen met een hersenaandoening. BRAINS richt zich in het bijzonder op onderzoek naar de Bloed-Brein-Barrière en het ontwikkelen van hersen-specifieke onderzoekstechnieken. Door de hersenen beter bereikbaar te maken voor behandelingen en nieuwe onderzoekstechnieken te ontwikkelen, kunnen mensen met een hersenaandoening beter geholpen worden.

Onderzoek naar MS en andere hersenaandoeningen versnellen

Stichting MS Research hecht grote waarde aan deze samenwerking, waarin overstijgende vraagstukken rondom hersenaandoeningen aan de orde komen. Multiple sclerose is één van de hersen-gerelateerde aandoeningen waar nog veel onderzoek voor nodig is. Er zijn veel overeenkomsten tussen MS en andere aandoeningen van de hersenen. Zo is er niet alleen overlap in klachten, denk aan vermoeidheid en cognitieve problemen. Maar weten we dat ook dezelfde onderliggende mechanismen een rol kunnen spelen in ziekten. Daarnaast is het hebben van de juiste modellen cruciaal om nieuwe behandelingen te ontwikkelen en testen. BRAINS stimuleert de samenwerking en kruisbestuiving tussen verschillende disciplines en vakgebieden. Dit alles met het doel om uiteindelijk gezamenlijk tot betere behandelingen en onderzoekstechnieken te komen voor MS en andere hersenaandoeningen.

BRAINS is ontstaan vanuit Nationaal Plan Hoofdzaken; een beweging die oplossingen wil realiseren voor mensen met een hersen- en/of psychische aandoening. Kijk voor meer informatie op Nationaal Plan Hoofdzaken.


v.l.n.r. op de foto:

  • Kirstin Heutinck Interim-Directeur & Coördinator onderzoek, Stichting MS Research
  • Merel Heimens-Visser, Directeur-bestuurder, Hersenstichting
  • Joost Wijnhoud Directeur- bestuurder, EpilepsieNL
  • Gerjoke Wilmink – Directeur-bestuurder, Alzheimer Nederland
Website gemaakt door: Sturdy Digital