Symposium Animal-Free Innovations in Science

“Beste collega,

Namens de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC zijn we verheugd u te mogen uitnodigen voor een symposium op 25 november 2019 over “Proefdiervrije innovaties”. Het symposium richt zich op innovaties van proefdiervrije methodes waaronder in vitro en in silico technieken. De sprekers laten in hun presentaties de unieke voordelen van het gebruik van human-derived cells zien, zoals pluripotente stamcellen, organoids en organ-on-chip devices. Ons doel is om Amsterdamse onderzoekers uit verschillende disciplines samen te brengen in een open en constructieve bijeenkomst om de uitdagingen en voordelen van proefdiervrije innovatie in fundamenteel en translationeel onderzoek te bediscussiëren.

Meer informatie over het programma en registratie volgt in de komende weken op de website.

We kijken er naar uit u te verwelkomen op 25 november 2019 van 12:00 – 17:00 (met aansluitend borrel) in de VU Aula.

Met vriendelijke groet,

Chris Polman, (vice-)voorzitter raden van bestuur Amsterdam UMC (locaties VUmc & AMC)

Vinod Subramanian, rector magnificus Vrije Universiteit Amsterdam”

Adres: De Boelelaan 1108, 1081 HZ Amsterdam

Website gemaakt door: Sturdy Digital