Vroeg vaststellen van cognitieve problemen is belangrijk

Cognitieve problemen zijn een vervelend en tot op heden moeilijk behandelbaar probleem voor mensen met MS. Recent onderzoek van MS Centrum Amsterdam laat zien waarom het belangrijk is dat deze problemen op tijd worden opgemerkt. Er blijkt een specifieke periode te zijn waarin mensen met MS het meest gebaat lijken te zijn bij cognitieve training.

Cognitieve problemen bij MS

Mensen met MS krijgen regelmatig te maken met cognitieve problemen. Het gaat hierbij vaak om problemen op het gebied van snelheid van informatieverwerking (snelheid van denken) en het geheugen, maar ook problemen met plannen en organiseren komen voor. Als gevolg van deze cognitieve problemen ervaren mensen met MS vaak een verminderde kwaliteit van leven en kunnen problemen op het werk en in relaties ontstaan. De behandeling van cognitieve problemen bij MS bestaat uit het aanleren van compensatiestrategieën (tips-en-tricks om om het probleem heen te werken). Daarnaast buigt de wetenschap zich over de vraag of de hersenen trainbaar zijn zodat de cognitieve functie zelf hersteld kan worden.

Hanneke werkt aan het beter voorspellen van het ziekteverloop

Helpt u mee?

Voor wie werkt cognitieve training?

Een recent onderzoek van onderzoekers van MS Centrum Amsterdam laat zien dat sommige mensen met MS méér baat hebben bij cognitieve training dan anderen. Hierbij is van belang hoe goed hersengebieden met elkaar kunnen communiceren. 58 mensen met MS volgden een 7-weekse cognitieve training. Zowel vóór als na de training werden hersenscans gemaakt. De studie toonde aan dat er een specifieke periode is waarin de cognitieve training het grootste effect heeft: op het moment dat het hersennetwerk nog intact is. Het is bekend dat de communicatie binnen het hersennetwerk door MS kan worden verstoord. Het is daarom van groot belang om het cognitieve functioneren bij mensen met MS al in een vroeg stadium in kaart te brengen en in de gaten te houden zodat behandeling zo vroeg mogelijk gestart kan worden. Idealiter als het hersennetwerk nog intact is. Lees hier meer over dit onderzoek.

Eerder aanbieden van cognitieve training

In een vervolgonderzoek buigen de onderzoekers van het MS centrum Amsterdam en de Universiteit Leiden zich nu over de vraag of het aanbieden van cognitieve training vóórdat er cognitieve problemen zijn, wellicht nog effectiever is in het voorkomen of uitstellen van deze problemen. Lees hier meer over dit vervolgonderzoek.

 

 

 

 

 

Website gemaakt door: New Fountain