Waarom krijgt de één wel MS en de ander niet?

Waarom krijgt de één wel MS en een ander niet? Die vraag staat centraal in de MS ORIGINS studie van het Erasmus MC. Uit eerdere onderzoeken weten we dat blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren in de jeugd kan leiden tot MS op latere leeftijd. Hoe dit gebeurt is onbekend. In de ORIGINS studie, gefinancierd door Stichting MS Research, wordt de invloed van deze MS-risicofactoren op de hersenontwikkeling van een grote groep gezonde kinderen onderzocht. Deze groep is onderdeel van de Rotterdamse Generation R studie, een grote bevolkingsstudie onder kinderen in de regio Rotterdam. Dit geeft de unieke mogelijkheid om voorafgaand aan het eventuele optreden van MS te kijken of er al veranderingen in het lichaam optreden en wat de invloed van genetica en omgevingsfactoren hierop is.

Onlangs is voor 1.100 kinderen het genetisch MS-risico berekend op basis van gegevens uit hun DNA. Hierna is gekeken of deze genetische risicoscore de structuur van de hersenen beïnvloedt. Hieruit bleek dat kinderen met een hoger genetisch risico voor MS al op 9-jarige leeftijd een andere hersenmicrostructuur hebben in vergelijking met kinderen met een laag risico. Dit is een belangrijke en unieke bevinding. Door als volgende stap ook de omgevingsfactoren van deze kinderen in het onderzoek te betrekken en naar de ontwikkeling van de hersenen en het immuunsysteem te kijken, komen we hopelijk stappen dichterbij bij meer kennis over het ziekteproces van MS. Hopelijk zal dit in de toekomst leiden tot mogelijke preventie van MS en nieuwe behandelingsinzichten.

lees meer over dit onderzoek.

Ook kunt u het recent gepubliceere wetenschappelijke artikel van dit onderzoek lezen.

Bij vragen kan contact opgenomen worden met C.L. de Mol, promovendus (c.demol@erasmusmc.nl), of dr. R.F. Neuteboom, kinderneuroloog (kinderneurologie@erasmusmc.nl).

Website gemaakt door: Sturdy Digital