Hoe gaan wij om met uw melding?

Algemeen

 • Alle meldingen van (vermoedelijke) schendingen van integriteit worden direct in behandeling genomen.
 • Kan een melding niet direct afdoende worden behandeld, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van behandeling.
 • Stichting MS Research bewaakt de voortgang van de afhandeling.
 • De directeur is verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van het beleid rondom klachten en meldingen van integriteitsschending. De medewerkers van Stichting MS Research hebben een eigen verantwoordelijkheid om actief te handelen overeenkomstig het beleid van de Stichting, zowel in- als extern.
 • Meldingen kunnen betrekking hebben op diverse aspecten van fondsenwerving door Stichting MS Research en op de uitoefening van haar feitelijke functie, zoals subsidieverstrekking, standpuntbepaling en voorlichting.

Procedure:

Mondelinge melding

 • Een medewerker die een mondelinge/telefonische melding krijgt, handelt deze indien mogelijk direct mondeling af.
 • Is dit niet mogelijk, dan noteert de medewerker naam en telefoonnummer van de melder, zodat deze teruggebeld kan worden.
 • Een schriftelijke bevestiging van een mondelinge reactie op een melding wordt opgestuurd in overleg met de directeur.

Schriftelijke melding

 • Schriftelijke meldingen – zowel per post als per e-mail – worden ingeschreven en krijgen een briefnummer.
 • Schriftelijke meldingen worden geregistreerd met vermelding van naam, adres, woonplaats en indien mogelijk telefoonnummer en de aard van de melding. De melder ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord. Schriftelijke antwoorden/reacties worden verzonden in overleg met de directeur van Stichting MS Research.
 • Schriftelijke meldingen moeten worden afgehandeld binnen twee weken.
 • Kan de afhandeling van de melding niet binnen twee weken plaatsvinden, dan ontvangt de melder hierover een mededeling. Ook wordt dan aangegeven wanneer de melder de reactie tegemoet kan zien.

Gedragscode en integriteitsbeleid

 

Melding gedragscode & integriteit