Fiscaal voordeel

De fiscus stimuleert het geven aan goede doelen, zoals de onze. Uw schenking is namelijk geheel of deels aftrekbaar van uw belastbare inkomen. Bovendien gelden voor een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), zoals wij zijn, verlaagde belastingtarieven. Lees verder en u ziet direct in hoeverre u fiscaal voordeel kunt genieten.

Neem contact op

Heeft u vragen over doneren met belastingvoordeel? Belt u ons meteen op 071 5 600 500 bij twijfel of bij vragen. Contact opnemen met de Notaristelefoon (0900 346 93 93) of de Belastingtelefoon (0800 05 43) kan natuurlijk ook. Check ook de rekenhulp van de Belastingdienst en bereken de voor u persoonlijk voordeligste vorm van schenken.

Als ANBI-instelling vrijgesteld van schenkings- en successierecht

Sinds 1 januari 2008 hoeft Stichting MS Research geen schenkingsrecht en successierecht te betalen. Wij zijn namelijk een ANBI-instelling, dat wil zeggen dat wij door de Belastingdienst erkend zijn als een ‘Algemeen nut beogende instelling’, voor onbepaalde tijd. Ons fiscaal nummer is 0092.91.143.

Stichting MS Research bezit CBF-erkenning en is daarmee een officieel erkende fondsenwervende organisatie.

Hoe helpt de fiscus bij uw giften?

Er zijn twee manieren waarop de fiscus helpt bij giften:

  1. Stichting MS Research hoeft geen schenkingsrechten te betalen. Daardoor gaat uw gift 100% naar het doel.
  2. U mag giften als aftrekbare kostenpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Daarbij mag u alle giften die u in een jaar doet aan Stichting MS Research en andere liefdadigheidsinstellingen bij elkaar optellen. Dit is wat u precies mag aftrekken voor de inkomstenbelasting: het deel tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen (vóór toepassing van persoonsgebonden aftrek) en met een minimum van 60 euro.

Deze aftrekbeperkingen gelden niet voor periodieke schenkingen. Deze kunnen voor u extra interessant zijn; zie de alinea hierna.

Periodiek schenken

Periodiek schenken betekent dat u jaarlijks een vast bedrag schenkt over een periode van minimaal vijf jaar. Uw bijdrage wordt dan van uw rekening afgeschreven in termijnen die u zelf aangeeft: per jaar, half jaar, kwartaal of maand. U kunt zelf aangeven of u deze termijnen via automatische incasso wilt laten afschrijven of dat u deze zelf overmaakt.

Het minimumbedrag per jaar is € 50,-. U verbindt zich voor tenminste vijf jaar aaneengesloten aan de schenking.

Lees meer over periodiek schenken

Stichting MS Research in uw testament en de fiscus

Geven na leven is voor onze Stichting een hele persoonlijke, dierbare en belangrijke vorm van geven. Gelukkig heft de fiscus geen successierecht als u ons gedenkt in uw testament.

U kunt Stichting MS Research op diverse wijzen opnemen in uw testament:

  • Benoem ons tot (mede-)erfgenaam, in de vorm van een erfstelling. De Stichting MS Research erft dan een door u bepaald gedeelte van uw nalatenschap. Uiteraard kunt u ons ook laten benoemen tot enig erfgenaam (als er bijvoorbeeld geen kinderen zijn en/of verdere familie is).
  • U kunt ons ook een zogeheten legaat nalaten. Dit is een waardevol bezit – bijvoorbeeld een huis, een stuk grond, een aandelenportefeuille – of een vastgesteld bedrag of percentage van de erfenis.

Lees meer over geven na leven

Bedrijven en de fiscus

Uw bedrijfsgift aan een erkend goed doel is aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2012 is de niet-aftrekbare drempel van € 227 vervallen. Elke gift is nu dus aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare donaties mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000.  Meer schenken mag natuurlijk, graag zelfs, maar dat deel is voor uw bedrijf dan niet aftrekbaar.

Een andere vorm waarmee uw bedrijf het onderzoek naar MS kan steunen is sponsoring. Hiervan is sprake als Stichting MS Research u een tegenprestatie biedt voor uw financiële steun. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van vermelding bij een evenement of in een blad, door een presentatie op uw bedrijf te geven of een andere gezamenlijke vorm te geven activiteit of uiting. De fiscus ziet uw donatie dan als een normale kostenpost en zo is uw schenking wél volledig aftrekbaar.
Vraag uw accountant naar de specifieke regels en mogelijkheden die voor uw organisatie van toepassing zijn. Bel ons kantoor als u ook maar iets hierover te vragen heeft. Mailen kan ook via fondsenwerving@msresearch.nl. U zult zien dat dit gunstig is voor u en voor ons.

Lees meer over hoe u kunt helpen met uw bedrijf

Nuttige informatie:

www.belastingdienst.nl
Belastingtelefoon: 0800 0543