Kwaliteit

Wij stellen kwaliteitseisen aan onszelf en aan de Stichting verbonden onafhankelijke adviescommissies waaronder de wetenschappelijke raad. Het functioneren van bureau, bestuur en adviescommissies wordt tenminste jaarlijks getoetst.

Doelgericht

Wij concentreren ons op het bevorderen en faciliteren van MS-onderzoek, het geven van objectieve voorlichting en op inspanningen die de kwaliteit van leven met MS verbeteren. Wij kennen subsidies toe op basis van kwaliteit en relevantie. Wij zetten onze (financiële) middelen en mankracht effectief in.

Integriteit

Wij gaan integer om met elkaar, onze relaties, donateurs, mensen met MS, wetenschappers, zorgprofessionals en andere betrokkenen.

Betrouwbaarheid

Wij richten onze financiële-, beoordelings- en communicatieve processen zorgvuldig in. Wij bewaken deze processen zelf en laten ze minimaal jaarlijks extern toetsen. Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de aan ons toevertrouwde giften.

Verbinding

Wij verbinden betrokkenen, nationaal en internationaal, om samen te werken en kennis te delen, om zo onze kerndoelen te bereiken.

Stichting MS Research heeft een gedragscode en integriteitsbeleid waarin bovenstaande waarden zijn opgenomen.

CBF-erkenning: Stichting MS Research is steunwaardig

Stichting MS Research in Voorschoten is de eerste Nederlandse, fondsenwervende organisatie op haar werkterrein met een CBF erkenning en  is daarmee een ‘Erkend Goed Doel’. Onze CBF-erkenning staat voor ‘uw geld is hier in goede handen’.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, de toezichthouder voor goede doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

 

Stichting MS Research staat voor kwaliteit, doelgericht, integriteit, betrouwbaarheid en verbinding. Deze vijf kernwaarden vormen de rode lijn in alle activiteiten.

Transparantie in één oogopslag

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Stichting MS Research is een ANBI-instelling

logo ANBI instellingDe Belastingdienst heeft ons aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is nalaten aan Stichting MS Research vrijgesteld van belasting: over het legaat of erfstelling heft de fiscus geen erfbelasting (successierechten).

Het ANBI-profiel van Stichting MS Research

Contactgegevens:

Kantooradres: Schoolstraat 174, 2252 CN Voorschoten, telefoon 071-5600500

Postadres: Postbus 200, 2250 AE Voorschoten

Kamer van Koophandelnummer: 41 20 13 60