< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 22-1160
Subsidievorm: Meerjarig project
Doel: Behandeling, Oorzaken
Onderzoekers:
Dr. M. Rijnsburger
Dr. M.E. Witte
Prof.dr. R.E. Leurs
Instituut: MS Centrum Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam
Budget: € 329.737 voor 4 jaar, 2023 - 2027
Status: Toegekend

Blokkeren van chemokine receptor ACKR3 om progressie te stoppen

Belang:  Eén van de grootste uitdagingen voor MS is het vinden van een therapie die zowel de ontsteking in de hersenen én de progressieve afbraak van zenuwcellen stopt. Huidige geneesmiddelen zijn effectief in het bestrijden van terugvallen, veroorzaakt door ontstekingen, maar stoppen de progressie niet. Er is behoefte aan een behandeling, die niet alleen de ontsteking remt, maar ook ziekteprogressie stopt. Om progressie te stoppen moet:

  1. De toegang van ontstekingscellen naar de hersenen geblokkeerd worden,
  2. De al aanwezige ontsteking in de hersenen gestopt worden,
  3. De afbraak van myeline en zenuwcellen geremd en hersteld worden.

Door het blokkeren van de chemokine receptor ACKR3 verwachten wij alle drie de processen aan te kunnen pakken, en daarmee de progressie te vertragen.

Merel, Maarten en Rob werken aan een betere behandeling voor MS.

Helpt u mee?

Methode: In dit onderzoek combineren wij onder andere studies van hersenvloeistof en hersenweefsel van mensen met MS met experimenten op gekweekte cellen en hersenplakjes. Meer specifiek gaan we:

  1. Chemokine concentraties bepalen in mensen met MS en deze correleren aan klinische symptomen van MS,
  2. ACKR3 en de daaraan bindende chemokine, CXCL12, in kaart brengen in de hersenen van mensen met MS,
  3. Nieuwe ACKR3-blokkers testen om ontsteking en progressieve neurodegeneratie te kunnen vertragen of zelfs te stoppen.

Stoppen of vertragen van progressieve neurodegeneratie

Verwacht resultaat: Wij verwachten dat ons onderzoek zal uitwijzen dat het blokkeren van ACKR3 zal leiden tot 1) minder ontstekingscellen in de hersenen, 2) remming van de al aanwezige ontsteking in het brein en 3) het stoppen of vertragen van progressieve neurodegeneratie.

Impact: Dit onderzoek leidt tot een beter begrip van de processen die ten grondslag liggen aan progressieve MS, en zal daarmee hopelijk aanzet geven tot verder onderzoek naar nieuwe ACKR3 medicijnen voor progressieve MS.

De ACKR3-blokkers zijn door ons al ontwikkeld en zorgt dat we bij positieve resultaten snel kunnen schakelen richting klinische doorontwikkeling. Kortom, dit onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een medicijn voor mensen met progressieve MS, in de hoop de fysieke en cognitieve achteruitgang in deze mensen te vertragen of zelfs te stoppen.