Verloop voorspellen

De ziekte MS is grillig en het verloop is, zeker in het begin, moeilijk te voorspellen. Dit geeft veel onzekerheid voor mensen met MS en hun naasten. Dankzij wetenschappelijk onderzoek kan de diagnose MS sneller en betrouwbaarder worden gesteld. Met MRI kunnen artsen de activiteit van de ziekte zichtbaar maken en zo nodig de behandeling hierop aanpassen.

Meer onderzoek is echter nodig. Bijvoorbeeld om eerder vast te kunnen stellen welke vorm van MS iemand precies heeft. Maar ook om in een vroeg stadium te voorspellen of iemand snel of langzaam achteruit zal gaan. Of om de werking van een medicijn beter te kunnen volgen, op een patiëntvriendelijke manier. En uiteindelijk om te begrijpen waarom de aard en ernst van de symptomen per persoon verschilt.

Onderzoek naar diagnose en verloop van MS richt zich bijvoorbeeld op het verbeteren van beeldvorming. Daarbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve technieken zoals MRI, PET  en OCT. Ook zoeken wetenschappers naar zogenaamde biomarkers. Dit zijn stoffen of cellen die je kunt meten in het bloed of hersenvocht en die de ziekteactiviteit weerspiegelen. Wetenschappers zoeken bijvoorbeeld naar biomarkers waarmee een arts de overgang van RRMS naar progressieve MS kan vaststellen.

Het beter kunnen monitoren van het ziekteverloop zorgt voor een betere behandeling en geeft de patiënt meer zekerheid. Daarnaast kunnen de resultaten het klinisch onderzoek (trials) naar nieuwe medicijnen versnellen. Als onderzoekers eerder kunnen vaststellen of een medicijn wel of niet MS onderdrukt, duurt het minder lang voordat een experimentele behandeling beschikbaar is voor mensen met MS.

Onderzoeken naar de diagnose en verloop van MS:

MS Centrum Amsterdam, Zuyderland Medical Center, Rijnstate Arnhem

Connect-MS

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Meerjarig project
Projectnr. 22-1176
KU Leuven

Ziekteverloop van progressieve MS voorspellen met kunstmatige intelligentie

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Jonge onderzoekers
Projectnr. 22-1146
MS Centrum Amsterdam

Hersenleeftijd als nieuwe maat voor zenuwschade

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Meerjarig project
Projectnr. 21-1144
ErasMS MS-centrum Rotterdam

Afweer tegen EBV – Op zoek naar de “aansteker” van MS

Doel Oorzaak
Subsidievorm MS-fellowship
Projectnr. 21-1142
ErasMS Centrum Rotterdam

Kinderhersenlab – een kind met MS, een leven uit BALANS

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Meerjarig project
Projectnr. 21-1136
MS Centrum Amsterdam, Universiteit Leiden

Cognitieve problemen meten in het dagelijks leven

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Overig
Projectnr. 20-1111
MS Centrum Amsterdam

Ziekteactiviteit meten zonder contrastmiddel

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Meerjarig project
Projectnr. 20-1109
ErasMS Centrum Rotterdam

Begrip van het beloop van MS gedurende het leven

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Onderzoeksprogramma
Projectnr. 20-490f
Nederlandse Hersenbank voor MS

Zenuwschade en ontstekingsactiviteit meten bij MS

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Hoogleraarsgrant
Projectnr. 19-1079
ErasMS Centrum Rotterdam

Ontmaskeren van de schadelijke B-cel

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Meerjarig project
Projectnr. 19-1057
MS Centrum Amsterdam

Accuraat hersenkrimp meten

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm (Inter)nationale samenwerking
Projectnr. 19-1052
MS Centrum Amsterdam

Computertechnologie maakt geavanceerde MRI breed beschikbaar

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Eenjarig project
Projectnr. 19-1049
MS Centrum Amsterdam

De ogen vertellen het verhaal

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Meerjarig project
Projectnr. 18-1027
MS Centrum Amsterdam

MS Centrum Amsterdam zet stappen om progressie van MS te stoppen

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Onderzoeksprogramma
Projectnr. 18-358f
MS Centrum Amsterdam

Project Y – oorzaak van verschillend ziekteverloop

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Meerjarig project
Projectnr. 17-957
MS Centrum Noord Nederland

MeDAS-PET-scan: myeline meten is weten

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm (Inter)nationale samenwerking
Projectnr. 16-955
MS Centrum Amsterdam

MS monitoren met een smartphone

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm (Inter)nationale samenwerking
Projectnr. 16-946
ErasMS Centrum Rotterdam

Nationaal Kinder MS Centrum

Doel Diagnose en verloop
Subsidievorm Meerjarig project
Projectnr. 16-927
uw zoekopdracht heeft geen resultaat, probeer het opnieuw