Artikel in het Algemeen Dagblad

Bericht naar aanleiding van het nieuws over MS

Vandaag is in het Algemeen Dagblad naar buiten gebracht dat er een grote stap voorwaarts is bereikt in de behandeling met MS. Daarover spreekt o.a. Reni de Boer, ambassadrice van MS Research. In dit bericht wordt de nadruk gelegd op een van de huidige behandelingen met MS, voor een selecte groep mensen met een bepaalde vorm van MS, en uiteraard wordt deze behandeling ook door ons als Stichting als waardevol gezien.

Maar……onderzoek blijft uiteraard meer dan noodzakelijk. Zoals ook in het artikel vermeld staat, weten we helaas nog steeds niet wat de oorzaak is van MS en om voor alle mensen met MS een oplossing te vinden is nog veel meer onderzoek nodig. Daar kunnen wij ook uw steun goed bij gebruiken!

Website gemaakt door: Sturdy Digital