Behandelingen van cognitieve klachten bij MS helpen

Ilse Nauta onderzocht voor twee behandelingen het effect op cognitieve problemen bij mensen met MS. Zowel de deelnemers behandeld met mindfulness als cognitieve revalidatietherapie gaven na de behandeling aan dat ze minder last hadden van cognitieve klachten. Na verloop van tijd liet ook de controlegroep een afname zien in de gerapporteerde cognitieve klachten.

Ilse Nauta, onderzoeker van MS Centrum Amsterdam.

Verder behaalden deelnemers na mindfulness een positief effect op de snelheid van het denken. Na cognitieve revalidatietherapie werden  persoonlijke cognitieve doelen beter behaald. Resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift: Multiple Sclerosis and Related Disorders.

De helft van de mensen met MS worstelt met cognitieve problemen. Ze zijn vergeetachtig, kunnen zich moeilijk concentreren of herkennen tijdens een autorit sommige punten langs de weg niet meer. Cognitieve problemen komen in alle stadia van de ziekte MS voor, soms zelfs al kort na de diagnose. Op dit moment is het onduidelijk welke behandelingen het beste de cognitieve problemen in het dagelijks leven bij MS kunnen verminderen. De behandelingen die Ilse Nauta en collega’s onderzochten  twee verschillende behandelingen met elkaar en met een controle groep. De eerste groep werd behandeld met mindfulness. Hierbij leerden de deelnemers om hun aandacht te reguleren door middel van meditatie- en ademhalingsoefeningen. Deelnemers leerden om meer in het moment aanwezig te zijn en bewuster te zijn van emoties, gedachten en gedrag. De tweede groep kreeg cognitieve revalidatietherapie. Hierbij kwamen verschillende cognitieve vaardigheden aan bod, zoals geheugen, planning en tijdsdruk. Deelnemers leerden strategieën aan die ze in het dagelijks leven kunnen gebruiken. De therapie startte met algemene informatie over MS en mogelijke klachten. Deze twee groepen werden vergeleken met een controle groep. De controle groep had een afspraak met een MS-verpleegkundige, waarbij uitleg gegeven werd over cognitieve klachten en de implicaties daarvan. Deze uitleg en informatie was ook verwerkt in de twee onderzoeksgroepen.

Doelen zetten

Ruim honderd mensen werden verdeeld over de drie groepen en de behandelgroepen kregen 9 weken een behandeling. Naast het effect van de behandeling op cognitieve testen, keken de onderzoekers ook naar hoe de deelnemers hun cognitieve klachten ervaarden. Van tevoren stelden de deelnemers twee persoonlijke doelen op over cognitieve problemen in het dagelijks leven. Enkele voorbeelden zijn: minder vastlopen tijdens een gesprek en meer taken afmaken. Zowel de mensen behandeld met mindfulness als zij die cognitieve revalidatietherapie kregen, gaven na de behandeling aan dat ze minder last hadden van cognitieve klachten. Maar in de loop van de tijd waren deze verbeteringen hetzelfde als bij de groep die informatie van de MS-verpleegkundige ontving. Verder lieten mensen behandeld met mindfulness verbeteringen zien in de snelheid van het denken. Dit is een van de meest voorkomende cognitieve problemen bij MS. Mensen behandeld met cognitieve revalidatietherapie behaalden hun persoonlijke cognitieve doelen beter. Deze laatste twee bevindingen waren zelfs zes maanden na afloop van de behandeling zichtbaar.

Ilse doet belangrijk MS-onderzoek.

Dat onderzoek is mogelijk door financiële steun van onze donateurs. Helpt u mee?

Behandeling helpt

Dit onderzoek laat zien dat verschillende behandelingen nuttig kunnen zijn voor mensen die last hebben van cognitieve problemen bij MS. De cognitieve stoornis zelf lijkt niet te herstellen door de behandeling, maar men heeft er gemiddeld genomen minder last van en kan er beter mee omgaan. Door de mindfulness behandeling kunnen de cognitieve functies mogelijk wel verbeteren. In een vervolgonderzoek worden stemming, vermoeidheid en kwaliteit van leven die bij de deelnemers gemeten zijn voor en na de behandeling geanalyseerd of er veranderingen in de hersenen plaatsvinden na de behandelingen.

Waar heen met cognitieve problemen?

Als mensen met MS cognitieve problemen ervaren is het belangrijk dat zij dit bespreken met hun neuroloog, MS verpleegkundige of bijvoorbeeld revalidatiearts. De behandelaar kan indien nodig en wenselijk een doorverwijzing naar een neuropsycholoog regelen waar uitgebreider cognitief onderzoek kan worden verricht en een eventueel behandeladvies kan worden gegeven.

Bij het MS Centrum Amsterdam kunnen mensen met MS en cognitieve klachten terecht bij een speciale poli: second opinion MS en cognitie (SOMSCOG). Bij deze poli wordt tijdens een screeningsdag uitgebreid gekeken naar de oorzaak en ernst van de cognitieve klachten en wordt advies gegeven over een eventuele behandeling. Lees hier meer over in de folder.

Lees meer over het onderzoek: https://msresearch.nl/ms-onderzoek/onderzoek/cognitieve-revalidatietherapie-en-mindfulness-remind-ms/

Het onderzoek was een samenwerking met Radboud Universiteit in Nijmegen en Klimmendaal Revalidatiespecialisten in Arnhem. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting MS Research.

 

Website gemaakt door: Sturdy Digital