< Terug naar onderzoeken

Belang

Cognitieve klachten zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen met MS. Met cognitieve klachten bedoelen we problemen met het denken, zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid en moeite om meerdere dingen tegelijk te doen. Op dit moment is er geen eenduidig bewijs welke behandeling cognitieve problemen bij MS duidelijk kunnen verminderen. Met dit onderzoek willen we beter inzicht krijgen in de oorzaak en behandeling van cognitieve problemen bij MS. Zo gaan we uitzoeken of drie soorten behandelingen (mindfulness, cognitieve revalidatietherapie en informatievoorziening door een MS-verpleegkundige) de cognitieve problemen verminderen. Ook onderzoeken we het effect van de behandelingen op de stemming, het dagelijks functioneren, het welbevinden en de hersenen. Daarnaast bekijken we of veranderingen in de hersenen de cognitieve problemen bij MS kunnen verklaren.

Brigit werkt aan een betere behandeling van MS.

Helpt u mee?

Methode

Mensen met MS en cognitieve klachten (18-65 jaar) zonder ervaring met een meerdaagse mindfulness cursus kunnen meedoen aan het onderzoek. Loting bepaalt aan welke van de volgende drie behandelingen de deelnemers meedoen: (1) mindfulness, (2) cognitieve revalidatietherapie, (3) informatievoorziening MS-verpleegkundige. De behandelingen duren negen weken en er zullen drie metingen plaatsvinden; voor de behandeling, direct na de behandeling en 6 maanden na afloop van de behandeling. De metingen bestaan uit een neuropsychologisch onderzoek, een MEG-scan om het de hersenen in beeld te brengen en vragenlijsten. Deelnemers hebben de keuze om de behandeling in Amsterdam of Arnhem te volgen.

Verwacht resultaat

We verwachten dat de behandelingen positieve effecten hebben op cognitieve klachten bij mensen MS en het psychosociaal functioneren (zoals stemming, welbevinden). Inmiddels zijn er voldoende mensen geïncludeerd in de studie en zijn alle metingen afgerond. We zijn op dit moment druk bezig met het uitvoeren van alle analyses en verwachten eind 2022 de resultaten te kunnen delen.

Impact

Door dit onderzoek hopen we mensen met MS en cognitieve klachten beter te kunnen begeleiden en behandelen.

Dit onderzoek is mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor klinisch onderzoek.

Soort onderzoek
Budget € 249.474,- voor 4 jaar, 2016-2020
Subsidievorm Meerjarig project
Onderzoekers
Dr. B. de Jong Amsterdam UMC