Belgische onderzoekster Bieke Broux ontvangt Global MS Research Booster Award

MS-onderzoeker dr. Bieke Broux (BIOMED, Universiteit Hasselt) is de winnares van de Global MS Research Booster Award. Deze bijzondere award is voor de tweede keer uitgereikt door MoveS, Stichting MS Research en de MSIF. De award bestaat uit een subsidie van 180.000 euro voor belangrijk onderzoek naar de oorzaak van MS. “Deze beurs is een heel mooie erkenning”, zegt Bieke Broux. De Belgische winnares gaat samen met het Amsterdam UMC onderzoek doen naar een ontregelde afweercel die de hersenen aantast en zo bijdraagt aan het ziekteproces van MS.  

Bij multiple sclerose (MS) vallen afweercellen de hersenen aan. Normaal worden deze afweercellen tegengehouden door de bloed-hersenbarrière, maar bij MS-patiënten lekt deze barrière waardoor de cellen de hersenen kunnen binnendringen en beschadigen. “Om therapieën tegen MS te ontwikkelen is het belangrijk om dit mechanisme heel precies te begrijpen”, zegt Bieke Broux.

In haar onderzoek focust Bieke Broux zich op één ontregelde afweercel. “In een normale gezonde toestand draagt deze cel bij aan onze afweer tegen microben, maar door chronische ontsteking wordt deze specifieke afweercel zeer schadelijk. Wij denken dat deze cel in haar slechte toestand kan bijdragen aan de hersenschade die we zien bij MS-patiënten”, legt Bieke uit. “Met het onderzoek waarvoor ik nu deze beurs ontvang, willen we deze afweercellen al in een vroeger stadium kunnen opsporen om zo de verspreiding naar de hersenen stoppen. Bij patiënten waarbij deze afweercellen de hersenen al bereikt hebben, kunnen we nog steeds hun schadelijk effect trachten te stoppen met behulp van immuuntherapie. Deze therapie zullen we in dit project testen en verder ontwikkelen in het laboratorium.”

Molecuul met dubbele werking

Eén bepaald molecuul in deze ontregelde afweercel zal een belangrijke rol spelen in dit onderzoek.  “We hebben ontdekt dat in al deze afweercellen steeds dit specifieke molecuul terug te vinden is, zelfs nog voordat de cellen schadelijk zijn geworden. En het is dit molecuul dat ervoor zorgt dat de afweercellen door de bloed-hersenbarrière heen kunnen breken en daar schade kunnen toebrengen aan de hersencellen. Dit molecuul willen we dus proberen te blokkeren met behulp van immuuntherapie”, zegt Bieke.

Er bestaat nu al een immuuntherapie voor MS die afweercellen uit de hersenen houdt. Maar deze therapie richt zich op alle afweercellen, dus ook de cellen die je nodig hebt om je te beschermen tegen infecties. “Dat kan risico’s met zich meebrengen”, zegt Bieke. “De ontdekking van dit molecuul maakt het nu mogelijk om heel selectief een therapie te gaan ontwikkelen die enkel deze schadelijke cellen stopt en de andere ongemoeid laat.”

Mooie erkenning

Voor dit onderzoek krijgt Bieke Broux de Global MS Research Booster Award van Stichting MS Research, MoveS en de MS International Federation (MSIF). De organisaties reiken deze toonaangevende award van 180.000 euro uit aan een uitmuntende onderzoeker om de zoektocht naar de oorzaken van MS te stimuleren. De award wordt volledig gefinancierd uit de opbrengsten van “Klimmen tegen MS 2019”. Tijdens dit sportieve evenement, dat jaarlijks wordt georganiseerd door MoveS, beklimmen deelnemers per fiets of te voet de top van de Mont Ventoux om geld in te zamelen voor een MS vrije wereld. Bieke Broux ontvangt deze beurs onder meer omdat ze sterk inzet op internationale samenwerking binnen haar onderzoek. Zo verbleef ze eerder al twee jaar in een toplaboratium in Montréal en zal ze voor dit onderzoek samenwerken met het internationaal erkende Academisch MS Centrum van Amsterdam. “Deze beurs is een heel mooie erkenning en een boost voor mijn onderzoek. Met dit geld kan ik mij de volgende twee jaren volledig toeleggen op dit onderzoek”, besluit Bieke.

Lees meer over het onderzoek.

MoveS

MoveS beoogt mensen te inspireren om in beweging te komen tegen MS. De Stichting organiseert verschillende sportieve evenementen zoals Klimmen tegen MS. Door geld in te zamelen voor onderzoek zet zij zich in voor een wereld vrij van MS.

Op 1 juni 2020 organiseert MoveS de 10e editie van Klimmen tegen MS. Interesse in een sportieve uitdaging? Doe mee en meld je aan op: www.klimmentegenms.nl

MSIF

De MS International Federation (MSIF) is een internationaal netwerk van 49 MS-organisaties. De MSIF ondersteunt MS-organisaties in landen waar nog weinig voorzieningen zijn voor mensen met MS. Ook vraagt de MSIF wereldwijd aandacht voor MS, voorziet haar leden van informatie en ondersteunt internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandelingen van MS.

Website gemaakt door: Sturdy Digital