Bezoek van Koningin Máxima aan congres MSIF bij Nieuw Unicum

De bijeenkomst van de internationale MS Federatie (MSIF) was al speciaal omdat de vertegenwoordigers van MS-organisaties uit meer dan 40 landen dit keer in Nederland samenkwamen. Bijzonder werd het omdat zij een uniek kijkje kregen bij MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum, een zorginstelling in Zandvoort waar 140 mensen met progressieve MS verblijven en zeer hoogstaande zorg en behandeling krijgen. Uniek werd deze dag door het bezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima aan de bijeenkomst van de MSIF.

Koningin Máxima werd opgewacht en ontvangen door de jongste bewoner met MS in Nieuw Unicum, Yorick van der Vlugt. Hij overhandigde de Koningin een mooi welkomstboeketje.

In een zaal vol met leden van de Internationale MS Federatie (MSIF) werd Koningin Máxima o.a. bijgepraat het MS-onderzoek dat plaatsvindt op Nieuw Unicum, in samenwerking met het VUmc MS Centrum Amsterdam. Doel van het onderzoek is het aantonen van de meerwaarde van de multidisciplinaire interventies van Nieuw Unicum bij mensen met progressieve MS. Ook werden de laatste resultaten van de International Progressive MS Alliance gedeeld.

Ook werd in bijzijn van de Majesteit en alle internationale gasten een nieuwe subsidievorm geintroduceerd, het Patiënten-programma. Nieuw Unicum ontving symbolisch een uitnodiging voor het indienen van een aanvraag voor deze subsidie van €50.000. Het doel van de subsidie is het financieren van programma’s gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor en/of kwaliteit van leven van mensen met MS in Nederland. Lees meer.

Voor alle leden van de MSIF betekende het veel dat de Koningin van Nederland door haar aanwezigheid aangaf dat het belangrijk is dat er veel aandacht is voor onderzoek naar MS.

Rondleiding Nieuw Unicum

Na haar bezoek aan de MSIF bijeenkomst kreeg Koningin Máxima natuurlijk een rondleiding door Nieuw Unicum langs de verschillende behandelmogelijkheden voor bewoners met progressieve MS.

Een kanteltafel maakt het mogelijk dat Annelies Conijn toch nog de beleving van staan kan ervaren, ondanks dat ze dit door haar MS niet meer zelfstandig kan. Op deze dag is het extra mooi dat ze niet alleen staat maar ook nog naast de Majesteit mag staan.

Meer dan 30% van de mensen met MS heeft problemen met eten en drinken. Logopedie wetenschapper Leonie Ruhaak legt uit hoe vroegtijdig slikproblemen vastgesteld kunnen worden om later complicaties te voorkomen. Met de juiste adviezen kan iemand op deze manier zo lang mogelijk genieten van ‘gewoon’ eten.

Thijs Möller en Ina Buijsman verblijven allebei op Nieuw Unicum. De Majesteit kwam bij hen thuis op bezoek en ze bespraken hoe de bewoners de zorg en behandeling op Nieuw Unicum ervaren. ‘Het feit dat alles onder één dak is betekent dat ik energie overhoud om leuke dingen te doen.’ aldus Thijs.

Er waren vele belangstellenden samengekomen om een glimp van Koningin Máxima op te vangen.

Website gemaakt door: Sturdy Digital