Campagne voor het VUmc MS-centrum Amsterdam

Campagne t.b.v. het VUmc MS-centrum in Amsterdam

Van 16 mei tot 3 juni vindt er een fondsenwervende campagne plaats van de Stichting MS Research om geld op te halen voor VUmc MS Centrum Amsterdam.
Op radio Noord-Holland worden spotjes uitgezonden, zowel twee MS-patiënten (Maarten Schikker en Sofie van Nues) als neuroloog Bernard Uitdehaag en MS-onderzoeker Jack van Horssen hebben een spotje ingesproken. Verder wordt er bij AT5 het filmpje: “MS heeft 1000 gezichten” vertoond. De opbrengst komt ten goede aan onderzoek naar manieren om schade aan zenuwcellen bij MS te voorkomen.

Website gemaakt door: Sturdy Digital