De International Progressive MS Alliance kijkt vooruit

In de International Progressive MS Alliance werken MS-organisaties en prominente MS-experts wereldwijd samen aan één doel; het vinden van een behandeling die de progressie van multiple sclerosis (MS) stopt. De alliantie is in 2012 opgericht door zes MS-organisaties, waaronder Stichting MS Research. Steeds meer landen zijn bij deze unieke samenwerking betrokken, wel 16 inmiddels! Nederland, vertegenwoordigd door Stichting MS Research, heeft vanaf het eerste moment actief geparticipeerd in dit initiatief; zowel door deelname tijdens de voorbereidingen als door het beschikbaar stellen van een ontwikkelingsbudget. Daarnaast levert de Stichting jaarlijks een financiële bijdrage aan de activiteiten van de alliantie.

Heden

Dankzij de oprichting van de Progressive MS Alliance zijn er belangrijke stappen gezet. Sinds 2014 is in diverse wereldwijde onderzoeksprogramma’s geïnvesteerd en het gezamenlijke doel is onverminderd: het ontdekken van medicijnen en van effectieve behandelingen voor mensen met progressieve MS.

De alliantie heeft wetenschappers, artsen, biotechnologen, farmaceuten en mensen met MS samen gebracht om de ontwikkeling van medicijnen en (revalidatie-)behandelingen te versnellen. Juist het betrekken van mensen met MS bij het onderzoek blijkt erg waardevol. Het eerste bescheiden succes op het gebied van behandeling is een feit en er zijn nieuwe aanknopingspunten gevonden voor de ontwikkeling van mogelijke behandelingen.

Toekomst

Om een oplossing te vinden voor progressieve MS zijn drie zaken nodig: Meer onderzoek zodat er nieuwe middelen worden ontwikkeld. Sneller goedkeuren van een nieuw geneesmiddel. Beschikbaar maken van medicijnen voor alle mensen met MS.

De Alliantie heeft haar strategie voor de komende jaren bekend gemaakt: Zij gaat zich inzetten voor twee doelen: Het ontwikkelen en testen van meer middelen voor progressieve MS. En het ontwikkelen van methodes en instrumenten waardoor het onderzoek sneller resultaten oplevert.

De komende jaren gaat de Alliantie extra investeren in:

  • onderzoek naar de biologische processen betrokken bij de progressie van MS. Met als doel het ontdekken van nieuwe medicijnen en het verbeteren van bestaande medicijnen.
  • de ontwikkeling van meetinstrumenten en methodes om nauwkeurig de ziekteactiviteit te monitoren. Dit is erg belangrijk omdat zo de werking van mogelijke medicijnen sneller en betrouwbaarder kan worden onderzocht.
  • Het ontwikkelen van revalidatiebehandelingen voor mensen met progressieve MS en therapieën gericht op het bestrijden van symptomen.

Deze doelen vereisen inspanningen voor lange termijn. De leden van de MS-organisaties in de USA, Verenigd Koninkrijk, Italië, Canada, Australië, Denemarken en MSIF hebben samen al 28 miljoen euro toegezegd om de ambities van de Alliantie tot 2025 waar te maken. Daarnaast zal de Alliantie zich inzetten om meer financiering en middelen aan te trekken om de voortgang te versnellen.

International Progressive MS Alliance (IPMSA)

Speciale editie Multiple Sclerosis Journal

Dankzij de alliantie, heeft het wetenschappelijke blad ‘Multiple Sclerosis Journal’ een speciale editie uitgebracht over progressieve MS. In 9 artikelen komen verschillende zaken aanbod die van belang zijn voor het onderzoek naar nieuwe medicijnen voor progressieve MS. Zoals hoe men een onderzoek kan opzetten, verschillende manieren om ziekteactiviteit te meten en wat hebben we geleerd van uitgevoerde onderzoeken.

Website gemaakt door: Sturdy Digital