De Monique Blom-de Wagt Grant – een kans voor jonge onderzoekers

Dankzij de Blom-de Wagt Foundation kregen drie Groningse onderzoekers, verbonden aan het MS Centrum Noord Nederland, de kans een werkbezoek te brengen aan een onderzoeksinstituut in het buitenland. Hieronder leest u de persoonlijke ervaringen en verwachtingen van Pauline van Schaik (inmiddels weer terug in Groningen), Rianne Gorter (nog bezig met experimenten in New York) en Jacomien Jongsma (zij vertrekt in februari naar Australië). Alle drie ontvingen een Monique Blom-de Wagt Grant en hopen met veel ervaringen rijker weer terug te keren naar Groningen.  

Pauline van Schaik

Pauline werkte in 2019 gedurende 3 maanden aan de Universiteit van Winsconsin. Zij leerde hoe je in een kweekschaaltje een bloed-hersenbarrière kan nabouwen. Als uitgangsmateriaal gebruikte ze cellen van mensen met of zonder MS. Ze onderzocht of deze nagebootste barrière gemaakt van cellen van mensen met MS, anders was dan die van mensen zonder MS. Ook bestudeerde ze het transport van medicijnen over deze barrières. Dit werkbezoek heeft niet alleen wetenschappelijke data voortgebracht, maar zoals Pauline het zelf verwoordt: “Ik heb vooral geleerd dat je verwachtingen soms moet bijstellen en dat het behalen van optimale onderzoeksresultaten vaak meer tijd vergt dan je vooraf had gedacht”.

Rianne Gorter

Rianne doet momenteel haar experimenten aan de Farmacologie afdeling van Stony Brook University in New York. Op dit lab werkt ze aan een uniek model en hoopt ze met haar fundamentele experimenten een antwoord te krijgen op de vragen rondom de blokkade van myeline-herstel bij mensen met MS. Rianne onderschrijft de meerwaarde van onderzoek doen op een buitenlands lab volledig. Zoals ze zelf zegt: ‘Ik vind het fantastisch dat ik de kans krijg om dit onderzoek te doen en tegelijkertijd kennis te maken met de Amerikaanse cultuur, die toch wel heel ander is dan de Nederlandse!’

Jacomien Jongsma

Jacomien vertrekt in februari voor een half jaar naar de Universiteit van Queensland in Brisbane. De Monique Blom-de Wagt Grant maakt het voor haar mogelijk om bij een gerenommeerde onderzoeksgroep in Australië werkervaring op te doen. Het onderzoek op dit Australische lab heeft veel raakvlakken met het onderzoek wat bij het MS Centrum Noord Nederland plaats vindt. Jacomien neemt de allernieuwste technieken mee terug naar Groningen, waardoor deze ook voor verder MS-onderzoek in Groningen toegepast kunnen worden.
De verhalen van Pauline, Rianne en Jacomien laten zien dat de Monique Blom-de Wagt Grant niet alleen een zeer waardevolle beurs is voor jonge MS-onderzoekers, maar ook het MS-onderzoek in Nederland en België bevordert.


De Monique Blom-de Wagt Grant is een persoonsgebonden beurs die jonge MS-wetenschappers de mogelijkheid biedt om een werkbezoek te brengen aan een topinstituut in het buitenland. Naast reis-en verblijfkosten financiert deze beurs ook een gedeelte van de onderzoekkosten, waardoor de onderzoekers zeer welkom zijn op de buitenlandse laboratoria. De beurs wordt mogelijk gemaakt door de Blom-de Wagt Foundation. Deze stichting is opgericht door Walter en Monique Blom-de Wagt en heeft als één van haar doelstellingen het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS. De Grant is vernoemd naar Monique. De strijd tegen de ziekte MS heeft zij zelf helaas verloren, maar via de Foundation hoopte zij, en nu haar naasten, andere mensen met MS een betere toekomst te kunnen bieden.

Meer informatie over indienen aanvraag vindt u hier.


Website gemaakt door: Sturdy Digital