Ectrims/Acrtrims meeting Boston 10 september 2014

One day. Dat is de slogan waarmee de Multiple Sclerose International Federation (MSIF) sinds jaar en dag de boer op gaat — om fondsen te werven, om beleidsmakers en publiek bewust te maken van de betekenis van MS alsook om onderzoek te bevorderen naar oorzaken en behandeling van de ziekte. Velen hebben zich deze boodschap aangetrokken; getuige de driejaarlijkse conferentie ECTRIMS-ACTRIMS, een samenwerking tussen Europeanen en Amerikanen. Alles en iedereen die zich om enigerlei reden bekommeren om MS is dezer dagen aanwezig in Boston. Om een indruk te geven van wat zich afspeelt tijdens deze gecombineerde wetenschappelijke conferentie en beurs, mogen de volgende gegevens spreken.

 

Presentaties door wetenschappers

Tijdens ECTRIMS worden onderzoeken gepresenteerd waarbij ruim 4700 wetenschappers betrokken zijn. Tijdens ECTRIMS zijn 67 verschillende voorzitters actief om de talloze wetenschappelijke bijeenkomsten in goede banen te leiden. Tijdens ECTRIMS worden 1003 zogenaamde posters gepresenteerd. Tijdens ECTRIMS wordt een vakbeurs gehouden met 51 exposanten, zowel vertegenwoordigers vanuit de farmaceutische industrie als andere instellingen en organisaties. Ter gelegenheid van ECTRIMS zijn aan 208, veelal jongere wetenschappers (waaronder 14onderzoekers aan Nederlandse universiteiten) beurzen verleend.

 

Deelnemers

ECTRIMS, European Committee for treatment and research in multiple sclerosis, trekt dit jaar bijna 7000 afgevaardigden uit tientallen landen.Onderzoekers, hoogleraren, clinici vormen de grootste groep. Met elkaar, met mensen met MS en met vele andere deskundigen, afkomstig uit vele discplines, delen en bespreken zij de stand van zaken op het complexe terrein van MS.

 

Progressieve MS

Er zijn dit jaar meer bezoekers dan ooit tevoren. Dat zou een bevestiging kunnen zijn van de gevoelde en ook uitgesproken urgentie die er onder de deelnemers lijkt te leven. Zichtbaar is eveneens de belangstelling die er is gegroeid voor progressieve MS. Opvallend is eveneens dat geen enkele bijeenkomst een nationaal onderonsje is: steeds is het beeld er een van multinationale leiding en dito sprekers. Het laat zien dat onderzoek snel gedeeld wordt, efficient is alsook dat werkelijke samenwerking door alle betrokkenen belangrijk gevonden wordt.

 

Vinden van oplossingen

One day. De wereld die zich bezighoudt met de oplossing van het probleem dat meer dan 2 miljoen mensen treft, trekt zich deze boodschap kennelijk aan. Want als er 1 ding duidelijk is, ECTRIMS in BOSTON laat zien dat er met man en macht gewerkt wordt om die ene dag, zo snel als het kan, het licht te laten zien.

Website gemaakt door: Sturdy Digital