Een schat aan unieke informatie over MS

Een schat aan unieke informatie en data over MS, die zorgt voor nieuwe inzichten in deze grillige en onvoorspelbare aandoening. Dat is PrograMS, een onderzoeksprogramma bij MS Centrum Amsterdam, dat wordt ondersteund door Stichting MS Research.

 

Voor mensen met MS is onzekerheid over de toekomst een van de grootste problemen. De ene persoon gaat redelijk snel achteruit, terwijl anderen meer gespaard blijven. In het onderzoekscohort PrograMS bij MS Centrum Amsterdam worden al 20 jaar mensen met en zonder MS gevolgd. Het doel: voorspellers van het verloop van MS te vinden.

Grootste onderzoeksgroep van mensen met MS ter wereld

In PrograMS volgen onderzoekers al 20 jaar ruim 300 mensen met MS en 100 zonder MS. Zij komen elke vijf jaar naar Amsterdam voor neurologische en neuropsychologische metingen, hersen- en oogscans en metingen in het bloed. Dit cohort is bijzonder, omdat het een van de grootste ter wereld is, dat zo lang wordt gevolgd. Ook is de hoeveelheid data die de onderzoekers verzamelen is uniek.

Belangrijke nieuwe inzichten over MS

Deze schat aan informatie heeft gezorgd voor belangrijke nieuwe inzichten in het ziekteverloop. MS is grillig en onvoorspelbaar en verloopt bij iedereen anders. Als artsen betrouwbaar het ziekteverloop bij een patiënt kunnen voorspellen, heeft dat grote meerwaarde. Dit geeft namelijk de kans om snel met de juiste behandeling te starten.

Veranderingen in de hersenen en het ruggenmerg bij mensen met MS

Zo zijn de MRI-scans van deelnemers aan het onderzoek grondig bestudeerd. Hierdoor weten we nu welke veranderingen in de hersenen en het ruggenmerg samengaan met bijvoorbeeld een snellere lichamelijke achteruitgang en begrijpen we beter waardoor cognitieve klachten ontstaan.

Stoffen in het bloed

Ook is gekeken naar zogenaamde biomarkers: stoffen in het bloed of hersenvloeistof die samenhangen met ziekteactiviteit. Zo zijn de onderzoekers de veelbelovende biomarker Neurofilament-light op het spoor gekomen.

Dit grote en langlopende onderzoek was niet tot stand gekomen zonder alle deelnemers, die wij zeer dankbaar zijn. Alleen samen maken we een toekomst zonder MS mogelijk.

 


Het verzamelen van de gegevens binnen PrograMS wordt mede mogelijk gemaakt door de programmasubsidie van MS Research. De verzamelde gegevens worden gebruikt in verschillende projecten die onderdeel zijn van het onderzoeksprogramma van MS Centrum Amsterdam.

 

Website gemaakt door: Sturdy Digital