< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 18-358f
Subsidievorm: Onderzoeksprogramma
Doel: Diagnose en verloop
Onderzoekers:
Prof.dr. B.M.J. Uitdehaag en zijn team
Instituut: MS Centrum Amsterdam
Budget: € 1.590.000 voor 4 jaar, 2019-2023
Status: Lopend

Ziekteachteruitgang bij MS beter begrijpen

Belang: Mensen met MS krijgen in de loop van de tijd steeds meer fysieke klachten, daarnaast krijgen ze vaak problemen met hun denkvermogen (cognitie). Beide kenmerken van MS hebben grote impact op de kwaliteit van leven. Waarom gaan mensen met MS steeds verder achteruit? Hoe kan de progressie van de ziekte gestopt worden? Op deze vragen willen de onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam antwoord krijgen.

Behandeling en biomarkers

Methode: Het MS Centrum Amsterdam is, dankzij de donateurs van Stichting MS Research, gestart met onderzoek naar de geleidelijke achteruitgang van mensen met MS. In deze nieuwe zesde programmasubsidie gebruiken de onderzoekers de resultaten van eerdere programma’s. Vier jonge promovendi onderzoeken hoe de biologische processen, die een rol spelen bij de progressie van MS, beïnvloed kunnen worden. Daarnaast testen ze biomarkers op hun voorspellende waarde voor de progressie van MS. Voor het eerst wordt het effect van twee behandelingen op de ziekteprogressie onderzocht. De eerste is een behandeling met medicijnen en de andere een fysiek trainingsprogramma.

In onderstaande video leggen verschillende promovendi meer uit over het onderzoek dat zij kunnen doen dankzij de programmasubsidie van Stichting MS Research:

Biomarkers voor ziekteprogressie

Verwacht resultaat: We hopen te weten te komen welke biomarkers het beste progressie voorspellen en of we deze progressie kunnen afremmen of zelfs stoppen.

MS progressie stoppen

Impact: Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot meer kennis en daarmee een nieuwe stap richting het stoppen van de progressie van MS en daarmee zorgen dat mensen met MS kunnen leven zonder de beperkingen die MS hun geeft.
Projectnummer: 18-358f