Fampridine tot eind 2018 gratis beschikbaar

Biogen stelt fampridine tussen 1 april 2018 en 31 december 2018 gratis beschikbaar voor de bijna 2000 patiënten die op 20 maart 2018 deelnamen aan het LIBERATE-onderzoek, het Treatment Monitoring Program (TMP) of het Named Patient Program (NPP). Zij nemen dit besluit in het belang van deze patiënten en met het oog op hun toezeggingen richting het EMA. Tegelijkertijd is dit slechts een tijdelijke oplossing; zij gaan daarom graag met betrokken partijen in gesprek over een definitieve oplossing. 

Biogen geeft in hun bericht aan dat zij een duidelijke missie heeft: medicijnen ontwikkelen voor ernstige neurologische ziektes waar weinig behandelopties voor bestaan. Om Hiermee een verschil te maken in het leven van patiënten.

Fampridine is hier een mooi voorbeeld van. Biogen heeft jarenlang geïnvesteerd in onderzoek, op basis waarvan de Europese registratieautoriteit EMA fampridine in mei 2017 definitief goedkeurde voor de behandeling van loopproblemen bij Multiple Sclerose (MS). Deze problemen komen veelvuldig voor bij MS en hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven. Fampridine is als enige medicijn goedgekeurd voor deze indicatie en wordt in Europa door 40 duizend mensen met MS gebruikt.

Onderzoek naar medicijnen stopt niet bij registratie; ook daarna blijven we investeren in aanvullende onderzoeken. Bij fampridine is de internationale LIBERATE-studie daar een voorbeeld van: Biogen heeft aan het EMA toegezegd om alle deelnemers aan deze studie minstens een jaar te volgen.

Aan de LIBERATE-studie nemen ook veel Nederlandse patiënten deel. Hen is gevraagd om hun deelname tot 31 december 2018 te continueren. Biogen zal fampridine gedurende deze periode gratis verstrekken. Zo kunnen ze voldoen aan de toezeggingen richting het EMA.

Niet alle Nederlandse gebruikers van fampridine nemen deel aan de LIBERATE-studie. Velen gebruiken fampridine als deelnemer aan het Treatment Monitoring Program (TMP) of het Named Patient Program (NPP). Omdat Biogen fampridine tot 31 december 2018 gratis aanbiedt aan LIBERATE-patiënten, willen ze dat gebaar ook maken naar deelnemers aan het TMP of NPP.

Daarom heeft Biogen besloten fampridine tot en met 31 december 2018 gratis te verstrekken aan alle patiënten die op 20 maart 2018 deelnamen aan LIBERATE, het TMP of het NPP. Daarna komt fampridine voor eigen rekening van de gebruikers.

Biogen geeft in dit bericht ook aan dat ze zich realiseren dat deze regeling voor huidige gebruikers slechts een tijdelijke oplossing biedt. Daarom treden ze graag met betrokken partijen in overleg over een definitieve oplossing, in het belang van MS-patiënten waarbij dit medicijn een verschil kan maken.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom fampridine  via www.voorwaardelijketoelatingfampyra.nl.

Website gemaakt door: Sturdy Digital