Fast Forward

Wereldwijde samenwerking in de zoektocht naar een behandeling voor progressieve MS

In de afgelopen jaren zijn verschillende medicijnen voor de behandeling van MS ontwikkeld. Helaas zijn deze medicijnen vooralsnog alleen bedoeld voor de behandeling van relapsing-remitting (aanvalsgewijze) vorm van MS. Voor de progressieve vormen van MS zijn tot op heden nog geen medicijnen beschikbaar. Stichting MS Research werkt mee aan het Fast Forward project; een samenwerkingsverband tussen MS-organisaties van over de hele wereld. Het doel van dit project is om onderzoek naar de behandeling van progressieve MS in een stroomversnelling te brengen.
In 2011 vond de eerste internationale bijeenkomst van Fast Forward plaats. Vertegenwoordigers van MS-organisaties uit de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Italië en Nederland hebben samen met de Internationale MS Federatie (MSIF) vijf ‘probleemgebieden’ gedefinieerd binnen progressieve MS, waarbinnen onderzoek hard nodig is:
 

  • Het ontwikkelen van modellen voor progressieve MS waarmee het ontstaan en het verloop van progressieve MS onderzocht kunnen worden en die gebruikt kunnen worden voor het testen van mogelijk nieuwe medicijnen.
  • Het onderzoeken van cellen en moleculen die een rol spelen bij het ontstaan of verloop van progressieve MS.
  • Hoe moeten studies naar (nieuwe) geneesmiddelen voor progressieve MS worden opgezet om snel resultaten te krijgen en hoe kan bijvoorbeeld MRI gebruikt worden om het effect van een geneesmiddel te bepalen?
  • Welke vragenlijsten moeten gebruikt worden om het effect van (nieuwe) geneesmiddelen voor progressieve MS te bepalen?
  • Progressieve MS gaat gepaard met verschillende klachten. Hoe kan beter omgegaan worden met deze klachten en welke vorm van (revalidatie)therapie kan het beste toegepast worden om de klachten te verlichten?
     

Voor elk van deze probleemgebieden is een team van experts van over de hele wereld samengesteld. Zij hebben voor elk probleemgebied strategieën opgesteld die gebruikt kunnen worden om het onderzoek naar progressieve MS beter vormgegeven kan worden om sneller tot bruikbare resultaten te komen. Tijdens een internationaal congres over progressieve MS in februari 2013 worden deze strategieën gepresenteerd aan bijna 200 wetenschappers op het gebied van MS.

Meer informatie en verdere ontwikkelingen binnen Fast Forward en de belangrijkste uitkomsten van het internationale congres in februari kunt u vinden op onze website msresearch.nl/fast-forward.
 

Website gemaakt door: Sturdy Digital