Geen vergoeding medicijnen MS-patiënten

Verzekeraars weigeren MS-patiënten vergoeding

Artikel Volkskrant 10 september 2012
door Anneke Stoffelen

Verzekeraars weigeren zeker 27 MS-patiënten die geen andere behandeloptie hebben, vergoeding van het nieuwe, dure medicijn fingolimod.  MS Nederland heeft hierover aan de bel getrokken bij minister Schippers (Volksgezondheid). Volgens neurologen verslechtert de gezondheid van patiënten door de opstelling van verzekeraars.

Multiple sclerose (MS)  is een ernstige aandoening van het centraal zenuwstelsel. Behandeling gebeurt meestal met medicatie die via injecties wordt toegediend. Sommige patiënten reageren echter niet (meer) goed op deze behandelvorm. Voor hen kan het nieuwe medicijn fingolimod een uitkomst zijn. Deze pil is sinds dit voorjaar in Nederland geregistreerd en komt in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. De kosten zijn relatief hoog: circa 23 duizend euro per jaar.

Bij belangenorganisatie MS Nederland zijn inmiddels 27 klachten bekend van patiënten die geen baat hebben bij injecties, maar die van hun verzekeraar desondanks niet mogen beginnen met fingolimod. ‘De voorwaarden worden door verzekeraars op een absurde manier toegepast’, zegt Jacqueline Solleveld van MS Nederland. ‘Intussen gaat de kwaliteit van leven van deze patiënten hard achteruit.’ MS Nederland heeft de minister gevraagd iets aan de situatie te doen. Ook de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zal binnenkort in een brief de kwestie aanhangig maken.

Het heeft allemaal te maken met een advies van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ), dat eerder de vergoeding van dure medicijnen voor de ziekten van Pompe en Fabry ter discussie stelde. De behandeling van MS begint over het algemeen met de middelen beta-interferon of glatirameer, die via injectiespuiten worden toegediend. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie adviseerde het CvZ in de voorwaarden op te nemen dat eerst één van die twee injectiemiddelen moet zijn geprobeerd, voor begonnen kan worden met fingolimod. Het CvZ sloeg die raad in de wind. De eis is nu dat een patiënt eerst behandeling met allebei de middelen moet hebben ondergaan, voor de nieuwe pil in beeld komt. ‘Het is door de fabrikant namelijk niet bewezen dat fingolimod beter werkt dan glatirameer’, zegt Martin van der Graaff van het CvZ.

In de praktijk leidt die eis tot vreemde situaties. Zo krijgt MS-patiënt Henk Nijhof al anderhalf jaar geen behandeling, omdat verzekeraar Menzis weigert fingolimod te vergoeden. Nijhof is veertien jaar lang geïnjecteerd met beta-interferon. Volgens zijn neuroloog en arts is zijn weefsel door het prikken dusdanig beschadigd, dat behandeling met injecties niet verantwoord meer is. Zij willen hem dus de pil fingolimod voorschrijven. Maar Menzis eist dat Nijhof eerst behandeling probeert met glatirameer. ‘Maar dat kán nu juist niet, omdat het weefsel in mijn benen, billen, armen en buik geen injecties meer verdraagt’,  zegt Nijhof. ‘Door het gebrek aan behandeling heb ik in anderhalf jaar vijf aanvallen gehad. Ik kan bijna niets meer. Ik zak door mijn benen en mijn voeten zijn sponzig. Ik ben 49, maar leef het leven van een 89-jarige.’

Volgens Van der Graaff gaat het hier om individuele gevallen en zijn die geen reden de voorwaarden voor fingolimod aan te passen. ‘Wij hebben een advies gegeven. Het is aan de verzekeraar om daar in schrijnende gevallen eventueel van af te wijken, daar gaan wij niet over.’ Bernard Uitdehaag van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie vindt dat naïef gedacht. ‘Uiteindelijk speelt voor de verzekeraar het kostenaspect een belangrijke rol.’
 

Website gemaakt door: Sturdy Digital