Indrukwekkende opbrengst Sponsor Bingo Loterij voor Stichting MS Research

Indrukwekkende opbrengst Sponsor Bingo Loterij voor Stichting MS Research

Op vrijdag 5 februari jl. maakte de Sponsor Bingo Loterij tijdens het traditionele ‘Goed Geld Gala’ de bijdragen bekend aan organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn. Op deze feestelijke bijeenkomst ontving Stichting MS Research een bedrag van 207.608 euro uit de afdracht van 2009. Deze opbrengst is opgebouwd uit geoormerkte afdracht (7.608,– euro) en ongeoormerkte afdracht (200.000,– euro).

In 2009 ontving de Sponsor Bingo Loterij 94.038.589,- euro aan inleg. De helft hiervan, te weten 47.019.294,- euro, draagt de loterij af aan goede doelen organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn. Jet Bussemaker, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sprak tijdens het Goed Geld Gala: “het is prachtig dat we in ons land zoveel organisaties hebben die zich inzetten voor betere welzijn en zorg in Nederland en dat deze organisaties geld kunnen ontvangen van de Sponsor Bingo Loterij”.

Nieuwe begunstigden

Vorig jaar kregen 32 landelijke goede doelen een bijdrage van de Sponsor Bingo Loterij. Dit jaar zijn er vijf bijgekomen, namelijk de Nederlandse Vereniging voor Autisme, Scouting Nederland, Stichting Lezen en Schrijven, Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Pink Ribbon. Zij ontvangen allen een bijdrage voor 3 jaar. Daarnaast ontvingen Villa Pardoes, Stichting Steun het Emma Kinderziekenhuis, Bas van de Goor Foundation, Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds en Stichting Zeldzame Ziekten Fonds een eenmalige financiering.

Sponsor Bingo Loterij

Momenteel heeft de Sponsor Bingo Loterij meer dan 500.000 deelnemers, die met ruim 800.000 loten meespelen. 50% van de inkomsten gaat naar de meer dan 40 goede doelen en ruim 3.200 clubs en verenigingen in Nederland op het gebied van gezondheid en welzijn. www.sponsorbingoloterij.nl.

Website gemaakt door: Sturdy Digital