Jaarlijkse toetsing CBF erkenningsregeling 2017

Geef Gerust aan een Erkend Goed DoelTrots zijn we dat we ook dit jaar de jaarlijkse CBF toetsing weer met succes hebben doorlopen. De jaarlijkse toetsing is een quickscan waarmee het CBF vaststelt of wij nog steeds voldoen aan de erkenningsregeling. Hiervoor beoordelen zij de door ons ingevulde toetsingsvragen, het jaarverslag en de jaarrekening. Ook bekijken zij onze website en het online jaarverslag: staan daar alle zaken die wij volgens de erkenningsregeling verplicht zijn openbaar te maken? Op basis hiervan heeft het CBF positief geoordeeld en staat Stichting MS Research wederom officieel geregistreerd als Erkend Goed Doel.

Website gemaakt door: New Fountain