Jan loopt alternatieve New York Marathon

Dank je wel Jan!

Het was het plan de Marathon van New York te lopen op 4 november 2012. Dat die niet is doorgegaan en waarom weten we allemaal. Niet voor 1 gat te vangen heeft Jan zijn parcours verlegd door aan te sluiten bij een initiatief van oud-prof schaatser Erben Wennemars. Hij organiseerde in New York ter plekke een alternatieve marathon en wel in het Central Park onder de naam ‘Holland Run’. Jan was erbij en met succes! Zo heeft hij toch dat kunnen doen wat hem voor ogen stond: op zijn 58ste, de leeftijd waarop zijn moeder stierf aan de gevolgen van MS, een top sportieve prestatie leveren uit respect voor haar en om haar eer te betuigen.

Website gemaakt door: Sturdy Digital