Kamper Uien Koor in actie voor MS

Kamper Uien Koor in actie voor MS

Samen met dirigent Margriet Bruggemans zal Het Kamper Uien Koor zich het hele jaar inzetten d.m.v. diverse acties en festiviteiten in samenwerking met de Stichting MS Research.

Muzikale acties in Zwolle, Kampen en Raalte

De actie ’Op de bres voor MS’ van Het Kamper Uien Koor is uitgebreid met een groep uit Zwolle en Raalte. Gezamenlijk organiseren ze in 2014 verschillende evenementen met als eindresultaat 50.000 euro voor Stichting MS Research, geoormerkt voor onderzoek van het VUmc MS Centrum Amsterdam.

        

Riekie Ripke, secretaris van Het Kamper Uien Koor: “tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie van Kampen op 7 januari is het startsein gegeven voor dit project door een van onze ambassadeurs, burgemeester Koelewijn”. Het is niet voor het eerst dat er in de regio muzikale evenementen worden georganiseerd voor de bestrijding van MS. In 2010 is in Zwolle een MS benefiet dag georganiseerd, waarbij Reinder van Raalte, zelf MS-patiënt, dankzij sponsoren een bedrag van 10.000 euro voor de Stichting MS Research wist op te halen. Riekie: “Reinder is onze vaste begeleider. Het is leuk dat ook mensen uit Raalte en Zwolle zich hebben aangesloten bij onze actie.”

Op 19 april tijdens Sail Kampen organiseert Het Kamper Uien Koor van 13.00 tot 17.00 uur allerlei activiteiten op het

Koornmarktsplein. Riekie: “Er zijn verschillenden optredens. Naast ons zijn dat: de Zotte Zusjes, Rooie Griet en de Kamper Kogge zangers. Verder is er een kraam met informatie over MS en zijn er allerlei activiteiten om geld op te halen. Ook worden er zelfgemaakt poppetjes van uien verkocht.”

Op 9 mei is er een muziekavond met veilingen van diensten. Riekie: “deze avond vindt tegelijkertijd in Kampen, Zwolle en Raalte plaats. In Kampen treedt in restaurant De Vier Jaargetijden de band Blue Finger Connection op en in de pauzes vindt de veiling plaats. Er is een livestream met Raalte en Zwolle, zodat we op elkaars veiling-items kunnen bieden.” Op 7 juni vindt het hoogtepunt van de actie van Het Kamper Uien Koor plaats. Dan organiseren ze een groot muziekfestival op het Van Heutszplein in Kampen. Grote namen zullen daar optreden, zoals de Zwolse rapper Typhoon en de tribute band Doe Maar Na met ‘bekende Kampenaar’ Geert Leurink.

Het hoogtepunt voor de groep uit Zwolle is een groot MS Benefiet concert in het najaar in Zwolle. Riekie: “Onze dirigent Margriet Bruggemans komt uit Zwolle. Eigenlijk is zij de grote initiatiefneemster van de actie. Ze heeft veel contacten in de muziekwereld in de regio en is een goede vriendin van Reinder. Zo is de actie ‘Op de bres voor MS’ een muzikale regionale actie geworden. Hopelijk doen veel mensen van binnen en buiten de regio mee met ons en gaan we ons doel halen.”

Foto boven, vlnr: dirigent Margriet Bruggemans, penningmeester Dietjes Bres, begeleider Reinder van Raalte en secretaris Riekie Ripke. Bron: De Stentor, 11 december 2013. Fotograaf: Freddy Schinkel

Website gemaakt door: Sturdy Digital