Meer begrip over de progressie van MS

Het MS Centrum Amsterdam ontving onlangs een nieuwe programmasubsidie van €450.000. Met deze subsidie kunnen zij nieuwe stappen zetten in het onderzoeksprogramma gericht op het stoppen van de progressie van MS. Dankzij onze donateurs kan Stichting MS Research het onderzoek binnen de MS-centra van Nederland structureel steunen. Dit doen wij met zogenaamde programmasubsidies.

Progressie meten en voorspellen

Met de nieuwe subsidie kan het centrum haar onderzoeksprogramma voortzetten om te kijken hoe de progressie van MS gemeten en voorspeld kan worden. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Een onderzoeker kijkt welke stoffen in het bloed, zogenaamde biomarkers, een voorspellende waarde hebben voor de progressie van MS. En in het tweede deel bestudeert een onderzoeker de rol van een specifieke groep immuuncellen op de progressie van MS en wordt gekeken of de MS- medicijnen, natalizumab en ocrelizumab, een effect hebben op deze immuuncellen en de rol van deze cellen bij progressie. Deze informatie helpt om uiteindelijk een manier te vinden om de progressie van MS te stoppen.

MS Centrum Amsterdam

Het MS Centrum Amsterdam bestaat 25 jaar en combineert gespecialiseerde zorg voor mensen met MS met toonaangevend wetenschappelijk onderzoek. Al sinds de oprichting heeft Stichting MS Research het onderzoek van het centrum structureel gesteund door middel van opeenvolgende programmasubsidies. Het onderzoek van het MS Centrum Amsterdam richt zich op behoud van het optimaal functioneren van mensen met MS, zodat de kwaliteit van leven hoog en participatie in de samenleving volwaardig blijft. Ofwel: een betere toekomst voor mensen met MS. De kracht van dit centrum ligt, volgens de auditcommissie, onder andere in de veelzijdige aanpak, technische- en wetenschappelijk expertises en klinische studies. 

Internationale experts onderschrijven belang van onderzoeksprogramma’s

Vorig jaar heeft een internationale auditcommissie de kwaliteit en relevantie van de onderzoeksprogramma’s van de vier centra getoetst. Deze commissie bestaat uit vier internationale MS-experts en de voorzitter van de wetenschappelijke raad. De commissie was zeer positief over de kwaliteit van het onderzoek en benadrukte het belang van de programmasubsidies voor MS-onderzoek in Nederland en wereldwijd. Op advies van de commissie blijft Stichting MS Research het onderzoek binnen de vier MS-centra financieren met een programmasubsidie. Daarbij vindt de komende jaren een aanpassing plaats in de subsidievorm die meer ruimte biedt voor samenwerking tussen MS-centra en innovatief hypothese gedreven onderzoek. Het jaar 2023 vormt een overgangsjaar.

Lees meer over onderzoek van MS Centrum Amsterdam.

Website gemaakt door: Sturdy Digital