Minder ziekenhuis bezoeken en minder bijwerkingen

Onderzoek van MS Centrum Amsterdam wijst op de voordelen van een persoonlijk behandelschema voor MS-medicijnen.

De MS-medicijnen zoals natalizumab (Tysabri) en ocrelizumab (Ocrevus) zijn krachtige middelen in de behandeling van multiple sclerose (MS). Deze effectieve maar dure medicijnen worden bij iedere patiënt volgens hetzelfde, standaard behandelschema toegediend, maar de vraag is of dat eigenlijk wel nodig is. Arts-onderzoeker Alyssa Toorop en haar collega’s van het MS Centrum Amsterdam zoeken dat uit.

‘Het standaard behandelschema is voor iedere patiënt hetzelfde en eigenlijk is dat gek, want biologisch gezien is iedere patiënt anders’, vertelt Toorop. Bovendien heeft het gebruik van natalizumab ook een keerzijde. ‘Een groot nadeel is een ernstige aandoening van het centrale zenuwstelsel (PML). Deze complicatie is gelukkig heel zeldzaam, maar kan wel tot onherstelbare hersenschade leiden. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de kans op deze ernstige bijwerking lager is bij een uitgestelde behandeling met natalizumab.’

Op maat doseren van Natalizumab

In de NEXT-MS studie wordt onderzocht of het middel natalizumab minder vaak, dus met langere tussenpozen, kan worden toegediend met dezelfde werkzaamheid. De tussentijdse analyses leveren veelbelovende resultaten op. Toorop: ‘We zien dat de groep deelnemers met een lagere natalizumab-streefwaarde toekan met gemiddeld één dosis natalizumab per zes weken. Een derde van de patiënten uit deze groep redt het zelfs nog langer – tot wel negen weken – tot een nieuwe gift nodig is. In de andere groep met een hogere dalspiegel is het benodigde interval tussen de doseringen gemiddeld vijf weken. Tot nu toe vinden we geen verschil in de effectiviteit wat betreft het onderdrukken van de ziekteactiviteit tussen de groepen.’

Voor de toekomst heeft Toorop grote plannen met de longitudinale data die verzameld is binnen NEXT-MS. ‘We hebben al wat voorlopige analyses uit kunnen voeren, maar ik ben vooral heel benieuwd naar de uitkomsten van uitgestelde dosering op de langere termijn’, zegt Toorop. ‘En dan denk ik niet alleen aan objectieve uitkomsten zoals ziekteactiviteit en kosten, maar ook aan de verschillende vragenlijsten die we tijdens de studie hebben afgenomen, zoals de beleving van de patiënt en de klachten die ze ervaren.’

Alyssa zoekt naar de oplossing voor MS.

Helpt u mee?

De NEXT-MS studie is mede mogelijk gemaakt door Stichting MS Research en de Hersenstichting.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een interview met Alyssa Toorop in een (betaalde) bijlage van Medisch Contact, een magazine voor medische professionals. Een link naar het complete artikel is beschikbaar op de website van MS Centrum Amsterdam.

Website gemaakt door: Sturdy Digital