< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 18-1030
Subsidievorm: Meerjarig project
Doel: Behandeling
Onderzoekers:
Prof.dr. J. Killestein MS Centrum Amsterdam
Dr. Z. van Kempen MS Centrum Amsterdam
Instituut: MS Centrum Amsterdam
Budget: € 235.751 voor 4 jaar, 2019-2023

Op maat gedoseerde MS-medicatie

Belang: De behandeling van MS en keuze voor ziekte remmende medicatie is al jaren gebaseerd op de gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt, zogenaamde ‘shared decision making’. De volgende stap is om de gekozen behandeling verder te personaliseren naar de behoefte van de individuele patiënt. Natalizumab is één van de meest effectieve ziekte- remmende medicijnen bij MS. Het medicijn kan echter leiden tot zeer ernstige complicaties. Wij hebben onderzocht dat meer dan 80 procent van de patiënten minder vaak natalizumab- infusen nodig heeft waarbij de behandeling even effectief blijft. Met een op maat gedoseerde natalizumab behandeling hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor een infuus, heeft de patiënt minder kans op ernstige complicaties en wordt de zorg efficiënter ingericht.

Zoé werkt aan een betere behandeling van MS

Helpt u mee?

Medische controles voor MS-patiënten

Methode: Dit is een nationale implementatiestudie waarbij we alle met natalizumab behandelde MS-patiënten in Nederland een op maat gedoseerde behandeling willen aanbieden. Op basis van de hoogte van de natalizumab-spiegel in het bloed kunnen we bepalen of iemand op het standaard vierwekenschema moet blijven, of dat iemand mag verlengen naar een vijf-, zes, zeven- of achtwekenschema. De medische controles lopen door zoals gewoonlijk, met halfjaarlijkse bloedtesten, een jaarlijkse MRI-scan en een bezoek aan de neuroloog. Tevens krijgen patiënten eenmaal per jaar een digitale vragenlijst opgestuurd.

Meer MS-centra betrekken

Verwacht resultaat: We verwachten dat na twee jaar de meeste centra in Nederland meedoen met deze implementatiestudie en dat we na drie jaar 300 van de 600 patiënten behandeld met natalizumab benaderd hebben voor deelname aan het onderzoek.

Levenskwaliteit van MS-patiënten verhogen

Impact: De verwachting is dat de levenskwaliteit van de patiënt stijgt. Doordat enerzijds de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen en anderzijds het risico op bijwerkingen en ernstige complicaties wordt verlaagd. Tevens wordt de zorg efficiënter ingezet. Wanneer alle 600 patiënten in Nederland een op maat gedoseerd schema krijgen, kan jaarlijks 6 miljoen euro op dagbehandeling en medicatiekosten worden bespaard.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de Hersenstichting en Stichting MS Research dankzij een nalatenschap.
Projectnummer: 18-1030