< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 18-1030
Subsidievorm: Meerjarig project
Doel: Behandeling
Onderzoekers:
Prof.dr. J. Killestein
Dr. Z. van Kempen
Instituut: MS Centrum Amsterdam
Budget: € 235.751 voor 4 jaar, 2019-2023
Status: Lopend

Op maat gedoseerde MS-medicatie (NEXT-MS studie)

Belang: De behandeling van MS en keuze voor ziekte remmende medicatie is al jaren gebaseerd op de gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt, zogenaamde ‘shared decision making’. De volgende stap is om de gekozen behandeling verder te personaliseren naar de behoefte van de individuele patiënt. Natalizumab is één van de meest effectieve ziekte- remmende medicijnen bij MS. Het medicijn kan echter leiden tot ernstige complicaties. Wij hebben onderzocht dat meer dan 80 procent van de patiënten minder vaak natalizumab- infusen nodig heeft waarbij de behandeling even effectief blijft. Met een op maat gedoseerde natalizumab behandeling hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor een infuus, heeft de patiënt minder kans op ernstige complicaties en wordt de zorg efficiënter ingericht.

Zoé werkt aan een betere behandeling van MS

Helpt u mee?

Medische controles voor MS-patiënten

Methode: In deze nationale studie hebben we in verschillende ziekenhuizen een op maat gedoseerde behandeling aangeboden aan MS-patiënten die worden behandeld met natalizumab. Op basis van de hoogte van de natalizumab-spiegel in het bloed hebben kregen patiënten een persoonlijk behandelschema (infuus per 4, 5, 6, 7, 8 of 9 weken).

Meer MS-centra betrekken

Tot nu toe bereikte resultaat: Ruim 350 patiënten uit 24 verschillende ziekenhuizen doen momenteel mee aan de studie. Bij het ruime merendeel konden we het behandel interval verlengen. De resultaten van de studie zijn tot nu toe positief: bij een persoonlijke behandeling zagen we geen toename van de MS activiteit.

Volgende studiefase: Naast deze studie zijn er ook andere studies geweest waaruit is gebleken dat het interval tussen de behandelingen met natalizumab bij veel patiënten veilig verlengd kan worden. Met deze nieuwe informatie gaan we kijken of de behandeling nog verder kunnen personaliseren. Dit zal gaan gebeuren in de volgende fase van deze studie (dit noemen we de SUPERNEXT studie), waarin we onderzoeken of we de natalizumab-infusen nog minder vaak kunnen geven, met behoud van de effectiviteit. Dit zullen we weer doen op basis van de natalizumab-spiegels in het bloed. Daarnaast lopen de medische controles door zoals gewoonlijk, met halfjaarlijkse bloedtesten, een jaarlijkse MRI-scan en een bezoek aan de neuroloog. Tevens krijgen patiënten eenmaal per jaar een digitale vragenlijst opgestuurd.

Levenskwaliteit van MS-patiënten verhogen

Impact: De verwachting is dat de levenskwaliteit van de patiënt stijgt met een persoonlijke behandeling die gebaseerd is op de individuele biologische behoefte van de patiënt. Enerzijds doordat de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen en anderzijds doordat het risico op bijwerkingen en ernstige complicaties wordt verlaagd. Tevens wordt de zorg efficiënter ingezet en zullen er daardoor veel kosten worden bespaard.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de Hersenstichting en Stichting MS Research dankzij een nalatenschap.
Projectnummer: 18-1030