MS & COVID-vaccinatie: wel of geen derde prik?

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het merendeel van de mensen met MS door vaccinatie voldoende beschermd is tegen COVID-19. Dat is goed nieuws. Toch is er een kleine groep mensen met specifieke afweer-onderdrukkende medicatie, voor wie dat niet geldt. Zij krijgen binnenkort een oproep voor een derde prik.

Het gaat om mensen met MS die specifieke afweer-onderdrukkende medicatie gebruiken. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat zij na twee vaccinaties minder goed antilichamen maken dan anderen. De betreffende medicijnen richten zich op B-cellen, de afweercellen die antilichamen maken. De onderzoekers benadrukken dat de patiënten die minder of geen antilichamen maken, niet per definitie geheel onbeschermd zijn na de vaccinatie. In het onderzoek zijn antistoffen gemeten tegen het coronavirus na vaccinatie, maar dit is niet de enige manier waarop het afweersysteem kan beschermen na vaccinatie. Mensen zonder antistoffen zijn mogelijk deels dus toch beschermd, maar de onderzoekers weten nog niet in welke mate.

Derde prik voor specifieke groep mensen met MS

Op basis van onder andere dit voorlopige onderzoek heeft de Gezondheidsraad daarom aan de Minister van VWS geadviseerd om een specifieke groep mensen met een ernstige afweerstoornis toch een derde vaccinatie aan te bieden. Het gaat om de groep patiënten die na twee vaccinaties onvoldoende antistoffen hebben opgebouwd tegen COVID-19; zij zijn daardoor mogelijk niet goed beschermd. Bij hen kan een derde vaccinatie de bescherming verbeteren. De Minister van VWS neemt dit advies over. Tot deze groep behoren mensen met MS die behandeld worden met de volgende afweer-onderdrukkende medicijnen: fingolimod, siponimod, ozanimod, ocrelizumab, rituximab of ofatumumab. Zij ontvangen op korte termijn een oproep.

Bij de meeste mensen met MS werkt het vaccin goed

De derde prik wordt dus alleen geadviseerd aan een specifieke groep patiënten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat twee vaccinaties tegen COVID-19 bij mensen met MS goed werken. Op dit moment doen ruim 3000 deelnemers mee aan de studie. Op basis van de resultaten van de eerste 1500 deelnemers concluderen de onderzoekers dat het merendeel van mensen met MS beschermende antilichamen hebben aangemaakt na de tweede prik. Daarmee verschillen ze niet of nauwelijks van gezonde mensen die gevaccineerd zijn.

 


Meer informatie

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over de derde prik en welke mensen wel en geen uitnodiging krijgen en de redenen waarom. Daarnaast beantwoordt MS Centrum Amsterdam een aantal vragen ook specifiek voor mensen met MS die in aanmerking komen voor een derde prik. De bevindingen van het onderzoek sluiten aan bij het eerder gepubliceerde internationale advies over COVID-19 vaccins en MS. Het onderzoek is uitgevoerd door Target2B, een consortium waarbinnen immunologen en artsen uit verschillende medische centra samenwerken. Het consortium wordt gefinancierd door Topsector Life Sciences & Health en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), waar Stichting MS Research onderdeel van uitmaakt.

 

 

Website gemaakt door: Sturdy Digital