MS-Fellowship voor dr. Susanne Kooistra

Stichting MS Research stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar MS op verschillende manieren. Er zijn verschillende subsidievormen gericht op het werven en behouden van talentvolle wetenschappers. Een goed voorbeeld hiervan is het vierjarig ‘Fellowship’ voor toptalent. Met deze subsidie is een onderzoeker in staat een eigen groep en onderzoekslijn binnen een academisch MS-centrum op te zetten.

En…… er is goed nieuws! Want in april 2017 werd duidelijk dat dr. Susanne Kooistra uit MS Centrum Noord Nederland in Groningen, onze nieuwe ‘MS-Fellow’ wordt. De Wetenschappelijke Raad beschouwt haar onderzoek naar bepaalde hersencellen (microglia) namelijk als zeer veelbelovend voor de patiënt.

Fellow

Susanne Kooistra is gespecialiseerd in moleculaire celbiologie1 en weet veel over ons erfelijk materiaal en de werking van onze genen. Na haar promotie heeft ze 5 jaar onderzoek gedaan in Kopenhagen, de wereldtop op het gebied van gen-regulatie. De waardevolle kennis die ze heeft opgedaan in het buitenland, benut Susanne Kooistra nu binnen haar onderzoek in Groningen.

Hoe dragen microglia bij aan de ontwikkeling van MS?

Microglia, de lokale afweercellen van het centrale zenuwstelsel, spelen een belangrijk rol bij het ontstaan en de progressie van MS. De exacte bijdrage aan het ziekteproces is echter nog niet duidelijk. Pas wanneer dit duidelijk is, kan een medicijn worden ontwikkeld dat zich richt op deze cellen. Bij MS bestaat een grote variatie in microglia cellen en hun functies, en dat is afhankelijk van waar in de hersenen en in welk type MS-laesie de cellen zich bevinden. De afweercellen zijn als kameleons. Ze kunnen bijdragen aan de ziekte of de hersenen juist beschermen. Welke van deze twee opties het is, wordt door genen bepaald. Susanne Kooistra gaat met behulp van een zeer innovatieve techniek, per individuele cel bepalen welke genen ‘aan’ en ‘uit’ staan. Dit is erg belangrijk omdat het in het verleden alleen mogelijk was om groepen cellen samen te analyseren. Het onderzoek zal belangrijke inzichten geven in de onderlinge verschillen en mogelijke aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van medicijnen die gericht zijn op het veranderen van microglia activiteit.

 

Subsidie: € 428.320,- voor 4 jaar, 16-947MS

 

1 Moleculaire celbiologie is een wetenschappelijke discipline waarbinnen onderzoekers de processen in cellen bestuderen op het kleinste functionele niveau, namelijk dat van de moleculen.

Website gemaakt door: Sturdy Digital