MS Research (blijft) erkend goed doel

Het CBF (beoordeelt de betrouwbaarheid van goede doelen) heeft een nieuwe erkenningsregeling. Wij zijn blij te kunnen melden dat Stichting MS Research ook voldoet aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden en wij het CBF-keurmerk kunnen blijven voeren. Ook heeft het CBF een nieuw logo ‘erkend goed doel’ waarin duidelijker naar voren komt waar zij voor staat. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 1 juli jl. ontvingen we het bijbehorende certificaat. 

De nieuwe erkenningsregeling zorgt ervoor dat er een eenduidige en door de sector breed gedragen erkenning is ontstaan. Donateurs en andere belanghebbenden weten daardoor zeker dat erkende organisaties aan heldere spelregels voldoen, weten wat ze willen bereiken en daar open en begrijpelijk over communiceren. Ook andere partijen, zoals banken, loterijen en gemeenten, vragen steeds vaker om de erkenning. Bovendien versterken de toetsing en het toezicht door het CBF het maatschappelijk vertrouwen in de sector als geheel.

Website gemaakt door: Sturdy Digital