Onderzoek naar progressieve MS is een internationale inspanning

Het stoppen van de progressie van MS. Dat is al sinds 2012 het belangrijkste doel van de International Progressive MS Alliance, waarin Nederland wordt vertegenwoordigd door Stichting MS Research. Wat zijn de belangrijkste mijlpalen tot nu toe? Een overzicht.

Het begrijpen, voorkomen en ongedaan maken van ziekteprogressie bij MS. Het verbeteren en versnellen van klinisch onderzoek. En het verbeteren van het welzijn van MS-patiënten door een snellere toepassing van positieve onderzoeksresultaten – met deze drie doelen houdt de International Progressive MS Alliance zich bezig. Het zijn doelen die veel tijd en inspanning vergen. Maar door samenwerking tussen MS-organisaties over de hele wereld wordt betekenisvolle vooruitgang geboekt.

De International Progressive MS Alliance heeft sinds de oprichting grote stappen gezet. Een belangrijke: de totstandkoming van drie grote internationale onderzoeksnetwerken. Deze bestaan uit onderzoeksgroepen uit verschillende landen, die op specifieke MS-thema’s samenwerken.

Toepassing van nieuwe MRI-technieken

Zo is het versnellen van klinisch onderzoek bij MS een belangrijk ‘wapenfeit’ van een internationale onderzoeksgroep. Bij klinisch onderzoek wordt gekeken of een bepaald medicijn of een behandeling ook echt werkt. In het MS-veld gaat het om de toepassing van nieuwe MRI-technieken, waarmee progressie van MS eerder en betrouwbaarder kan worden gemeten. Dit is belangrijk voor het testen van nieuwe behandelingen. Het beter kunnen meten van progressie zorgt er namelijk voor dat de resultaten van klinisch onderzoek sneller en met minder patiënten worden verkregen. De internationale onderzoeksgroep, waar ook Nederlandse onderzoekers aan meewerken, staat onder leiding van de Canadese prof. Douglas Arnold. De groep heeft tot op heden data verzameld van 9000 mensen met MS, waaronder 52.000 MRI-scans.

Ontwikkeling van nieuwe medicijnen

Een tweede belangrijk, internationaal onderzoeksnetwerk buigt zich over de ontwikkeling van nieuwe MS-medicijnen. Uit recent onderzoek blijkt dat er bepaalde cellen in het immuunsysteem mogelijk verantwoordelijk zijn voor een verergering van MS. Onder leiding van prof. Francisco Quintana uit Boston worden samen met onderzoekers uit Canada en Israël nieuwe medicijnen ontwikkeld, die effect hebben op deze cellen in het immuunsysteem. Op dit moment is de onderzoeksgroep een specifiek medicijn aan het testen in het laboratorium, die mogelijk deze destructieve effecten van het immuunsysteem tegen kunnen gaan.

(Her)gebruiken van goedgekeurde medicijnen

Toepassing van reeds goedgekeurde medicijnen die niet specifiek voor MS zijn ontwikkeld, maar mogelijk wel zouden kunnen werken bij MS-patiënten, is onderwerp van onderzoek van de internationale groep onder leiding van prof. Gianvito Martino uit Italië. Hij werkt samen met onderzoekers uit Amerika, Frankijk, Duitsland en Canada aan een methode om op een snelle manier nieuwe medicijnen voor progressieve MS te ontdekken. Ze doen dit door te kijken naar medicijnen waarvan we weten dat ze veilig zijn voor mensen en die mogelijk ook zouden kunnen werken bij MS. Deze medicijnen kunnen vervolgens op een versnelde manier getest worden in klinische trials. Sinds de start van het onderzoek zijn er 1.500 potentiële middelen gescreend. Inmiddels zijn er 32 kandidaten geselecteerd voor verder onderzoek.

Vroeg signaleren van MS

Naast het opzetten van de internationale onderzoeksnetwerken heeft de Alliantie ook een aantal onderzoeken gefinancierd die focussen op het ontwikkelen van zogeheten ‘biomarkers’ voor verergering van MS. Biomarkers zijn stoffen of cellen die je kunt meten in het bloed of op een MRI-scan. Ze signaleren ziekteactiviteit, mogelijk nog voordat iemand met MS-klachten heeft.

Het identificeren van deze biomarkers kan helpen bij het opzetten en versnellen van klinisch onderzoek in MS-patiënten. Deze markers worden dan mogelijk gebruikt om te kijken of een medicijn werkt. Eén van de onderzoeken die de Alliantie op dit vlak heeft gefinancierd is een onderzoek van prof. Jeroen Geurts en dr. Antonio Luchicchi van MS Centrum Amsterdam. Dit project maakt onderdeel uit van hun onderzoekslijn naar zogenaamde myeline blaren.

 


Over de International Progressive MS Alliance

De International Progressive MS Alliance bestaat uit MS-organisaties uit verschillende landen en vooraanstaande MS-experts, die samenwerken aan het vinden van een oplossing voor progressieve MS. De Alliantie is in 2012 opgericht door leden van de MS International Federation (MSIF). Nederland wordt binnen deze organisatie vertegenwoordigd door Stichting MS Research en heeft vanaf de oprichting van de Alliantie actief geparticipeerd, zowel door deelname tijdens de voorbereidingen als door het beschikbaar stellen van een ontwikkelingsbudget. Ook levert de Stichting een financiële bijdrage aan de (onderzoeks)activiteiten van de Alliantie. Zo komt een deel van de opbrengsten van de Nederlandse May50K campagne ten goede aan de International Progressive MS Alliance. 

Website gemaakt door: Sturdy Digital