Onderzoek om geleidelijke achteruitgang van MS te stoppen

MS Centrum Amsterdam krijgt een subsidie van € 1,6 miljoen om meer onderzoek te doen naar het beloop van de ziekte MS: waarom gaan mensen met MS steeds verder achteruit. Naast onderzoek naar de biologische processen die de progressie van MS veroorzaakt, gaan de onderzoekers ook kijken naar het effect van twee nieuwe behandelingen om de progressie van MS te stoppen. Vandaag verraste Tessa, patiënten-ambassadeur van Stichting MS Research, de onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam met taart om de start van de programmasubsidie te vieren.

Mensen met MS krijgen in de loop van de tijd steeds meer fysieke klachten, daarnaast krijgen ze vaak problemen met hun denkvermogen (cognitie). Beide kenmerken van MS hebben grote impact op de kwaliteit van leven. Vier jonge promovendi onderzoeken in de komende vier jaar hoe de biologische processen, die een rol spelen bij de progressie van MS, beïnvloed kunnen worden. Daarnaast testen ze biomarkers op hun voorspellende waarde voor de progressie van MS. Voor het eerst wordt het effect van twee behandelingen op de ziekteprogressie onderzocht. De eerste is een behandeling met medicijnen en de andere een fysiek trainingsprogramma. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot meer kennis en daarmee een nieuwe stap richting het stoppen van de progressie van MS.

In 2014 is het MS Centrum Amsterdam, dankzij de donateurs van Stichting MS Research, gestart met onderzoek naar de geleidelijke achteruitgang van mensen met MS. In deze nieuwe zesde programmasubsidie gebruiken de onderzoekers de resultaten van de afgelopen vier jaar voor onderzoek om de progressie bij MS te stoppen. Bernard Uitdehaag, directeur van het MS Centrum Amsterdam: “Door het onderzoek van de afgelopen vier jaar weten we al veel meer over de progressie bij MS. We weten welke biologische processen een rol spelen en we kunnen deze processen meten met behulp van biomarkers, zoals MRI-scans en bepalingen in het bloed. We maken daarbij een onderscheid tussen biomarkers die iets zeggen over de lichamelijke symptomen en over cognitieve problemen.”

Over MS

Bij MS treden ontstekingen (laesies) op in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg), waardoor beschadigingen ontstaan aan de isolatielaag (myeline) om de uitlopers van zenuwcellen (zenuwbanen). Daarnaast kenmerkt MS zich door verlies aan hersenweefsel. Door de beschadigingen in de het centraal zenuwstelsel bereiken signalen vanuit de hersenen niet hun eindbestemming in het lichaam. Als bijvoorbeeld een spier geen signalen ontvangt, zal deze niet bewegen en verlamd raken, ook al mankeert de spier zelf niets. MS is dus geen spierziekte. Welke klachten iemand krijgt, hangt af van de plaats in de hersenen waar de beschadigingen ontstaan en dat kan per persoon erg verschillen. Veel voorkomende symptomen bij MS zijn slecht zien of dubbelzien, duizeligheid, dove gevoelens, tintelingen, verlammingen en stuurloosheid. Ook vermoeidheid en problemen met het denken (cognitie) komen vaak voor.

Website gemaakt door: New Fountain