Onderzoekssubsidies

Stichting MS Research kent jaarlijkse subsidie toe aan vier MS-onderzoekers

Op Wereld MS Dag, 28 mei 2014, is bekendgemaakt dat vier projecten waarin wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak en het verloop van multiple sclerose (MS) een subsidie ontvangen van Stichting MS Research. Drie van de vier onderzoekers werden hier vandaag van op de hoogte gebracht door Simon Werkendam, bestuurslid Stichting MS Research. Dit gebeurde op NS-stations in Groningen, Zwolle en Den Bosch tijdens de speciale treintour van Wolter Kroes in het kader van Wereld MS Dag. De vierde toekenning werd uitgereikt door de Olympische schaatsbroers Michel en Ronald Mulder, sinds vandaag officieel ambassadeurs van de Stichting. Door middel van deze toekenningen kan meer wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar MS en kan er een bijdrage geleverd aan de zoektocht naar een oplossing voor deze ziekte.

 

Eens per jaar kent Stichting MS Research subsidies toe aan meerjarige projecten, met een loopduur van drie tot vier jaar. Dit jaar ontvangen dr. Menno Schoonheim en dr. Inge Huitinga ieder een bedrag van zo’n 250.000 euro. Het project van dr. Schoonheim van het VUmc richt zich op de verschillende delen van de hersenen die voortdurend met elkaar ‘praten’ en zo een soort netwerk vormen. Bij mensen met MS is deze communicatie vaak verstoord. Dr. Schoonheim kijkt in zijn onderzoek naar de werking van deze netwerken, in het bijzonder bij mensen met de progressieve vorm van MS.

Het onderzoek van dr. Huitinga van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen kijkt naar het afweersysteem van de hersenen bij mensen met MS. Het afweersysteem zorgt er normaal gesproken voor dat ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën onschadelijk gemaakt worden. De hersenen beschikken over een eigen afweersysteem, de zogenaamde microglia. Bij mensen met MS treden er veranderingen op in de microglia, waardoor deze cellen schade kunnen veroorzaken aan de zenuwen. Dr. Huitinga onderzoekt waardoor de microglia veranderen en hoe die veranderingen geremd of ongedaan gemaakt kunnen worden.

 

Deze subsidies zijn volgens dr. Huitinga essentieel voor de zoektocht naar een oplossing van MS: “De Stichting MS Research is erop gericht om onderzoek mogelijk te maken dat zich richt op de oorzaak van MS. Het is daarom prachtig dat er op een dag als vandaag, Wereld MS Dag, meteen daad bij woord wordt gevoegd en wéér een onderzoek mogelijk wordt gemaakt. Dankzij dit onderzoek in samenwerking met de Nederlandse Hersenbank komen we dichterbij de oorzaak van MS, omdat we zo te weten komen wat er op moleculair en cellulair niveau misgaat in de hersenen van mensen met MS. Dit brengt ons dichterbij de oplossing van multiple sclerose.”

 

Foto onderschrift:

Dr. Inge Huitinga, directeur Nederlandse Hersenbank, ontving de toekenning uit handen van Michel en Ronald Mulder, ambassadeurs van Stichting MS Research.

 

Pilotprojecten

Naast de meerjarige projecten kent de stichting ook twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, een subsidie toe aan pilotprojecten van maximaal een jaar. Deze projecten zijn speciaal bedoeld om ideeën van onderzoekers, die nog niet zo goed te onderbouwen zijn met eerdere studies, te testen. De voorjaarstoekenning gaat dit keer naar dr. Sjef Copray en prof. dr. Jack van Horssen en bedraagt ongeveer 50.000 euro per project. Dr. Copray van het UMCG doet onderzoek naar de aanmaak van myeline. Bij mensen met MS raakt de beschermlaag rondom de zenuwen, het myeline, beschadigd. Hierdoor geven de zenuwen signalen niet meer goed door, waardoor lichaamsfuncties minder goed of zelfs helemaal niet meer werken. Myeline wordt gemaakt door speciale cellen, genaamd oligodendrocyten. Bij mensen met MS maken deze oligodendrocyten niet genoeg nieuw myeline aan om het beschadigde myeline te kunnen vervangen. Soms raken de oligodendrocyten zo beschadigd door de MS-ontsteking, dat deze cellen dood gaan. Dr. Copray zoekt in zijn studie naar een manier om oligodendrocyten te vervangen en het aantal te vergroten. Prof. dr. Van Horssen van het VUmc bestudeert in zijn project de mogelijkheden om onderzoek naar de progressieve vorm van MS mogelijk te maken. Voor deze vorm van MS bestaat op dit moment nog geen behandeling en onderzoek hiernaar wordt bemoeilijkt, doordat er geen goed model beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek. Dr. Van Horssen gaat in zijn studie op zoek naar een model waarin verschillende kenmerken van progressieve MS onderzocht kunnen worden.

 

De directeur van Stichting MS Research, Dorinda Roos, zegt over de toekenning van de subsidies: “De periode voorafgaand aan de toekenning is een van de mooiste momenten in het jaar, met de subsidieaanvragen die maar blijven binnenkomen. Tegelijkertijd brengt dat ook zorgen met zich mee of er wel voldoende financiering voor is. Zo veel toegewijde onderzoekers die blijven zoeken; dat geeft hoop op een toekomst zonder MS. Nog mooier is dat hieruit blijkt dat Nederland toptalent heeft op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar MS.”

Website gemaakt door: Sturdy Digital