Persbericht 22 miljoen om eind te maken aan Progressieve MS

Persbericht: De International Progressive MS Alliance heeft haar eerste ronde van 22 studiebeurzen uitgereikt aan onderzoekers in 9 landen, met als doel het wegnemen van belemmeringen voor de ontwikkeling van behandelingen voor progressieve MS. De Alliance is een wereldwijd samenwerkingsverband gericht op het vinden van oplossingen voor progressieve vormen van multiple sclerose die de wetenschappelijke gemeenschap tot dusver niet goed heeft weten te behandelen.

 

Website gemaakt door: New Fountain